Møbeltransport

  • En av Norges største møbel transportører som håndterer 6 000-11 000 m3 møbler i gjennomsnitt utgående hver måned
  • Skånsom håndtering av møbler både på terminal og ved transport ut til kunde
  • Spesial tilpassede biler og annet utstyr gjør at møbler kommer trygt frem

Leveres av Bring Cargo

Møbeltransport nasjonalt

Bring Logistics Sunnmøre, tidligere Emdal Transport er et heleid datterselskap av Bring. Vi transporterer det meste av møbelgods og med vår moderne terminal i Straumgjerde, knytter vi vår region godt sammen med resten av landet fra Namsos i nord til Lindesnes i sør.

Nasjonalt har vi etablert et eget distribusjonsnett, mens vi internasjonalt samarbeider med flere partnere. Varer til steder utenom vårt dekningsområde blir videre ekspedert av oss, og dersom du har behov for transport utover landegrensene ordner vi dette gjennom våre samarbeidspartnere i de største byene.

Vi utfører  importfortolling via Tollvesenets TVINN og TET systemer.

Kontaktinformasjon:

Bring Logistics Sunnmøre AS, 6220 Straumgjerde, Norge

Telefon   +47 70 25 58 50
Telefaks +47 70 25 58 90

Vakt      +47 908 97 920

E-post: booking.sunnmore@bringlogistics.no