Målgruppeanalyser

Profilrapporter - Når du vil vite mer om dine eksisterende kunder. Rapporten du får tilsent viser hva som er typiske og utypiske karakteristika for din kundemasse.

Tvillinganalyse- For deg som vil treffe dem som har størst sannsynlighet for å bli kunde hos deg. Det tas utgangspunkt i ditt kunderegister.

Kryss- og mersalgsanalyser - Når du vil identifisere hvilke av dine eksisterende kunder du har størst potensial for å selge flere produkter og tjenester til.

RFM – analyse - er en av teknikkene som brukes i forbindelse med rangering av dine kunder i ditt register.

Churn- og frafallsanalyser - Vil du finne ut hvilke av dine kunder du har størst risiko for å miste, kan du enkelt sette i gang tiltak for å unngå frafall av dine kunder.

 

Adresser og målgrupper

Du får tilgang på adresser til de lønnsomme målgruppene Skal du rekruttere nye kunder er det viktig at adressegrunnlaget er kvalitetssjekket slik at du kun kommuniserer til de kundene som er lønnsomme for din bedrift. Våre adressekilder oppdateres kontinuerlig og adressene leveres i den form du ønsker, og som er mest hensiktsmessig for deg.

Du kan velge mellom adresser til privatpersoner (konsumentadresser) og bedrifter (næringslivadresser).

Privatadresser (konsumentadresser)
Når målgruppen din er privatpersoner leveres adresser hvor du kan velge ut fra disse kriteriene:

• Alder
• Kjønn
• Geografi
• Inntekt og formue
• Familiestruktur og husholdning
• Bolig og kjøretøy

Du kan også få epostadresser som er samtykkegodkjent.

Næringslivsadresser
Når målgruppen din er bedrifter leveres adresser hvor du kan velge ut fra disse kriteriene:
• Bransje
• Geografi
• Kontaktperson
• Omsetning og regnskapsdata
• Antall ansatte

Flyttehjelpen
Når bedrifter og privatpersoner flytter kan du nå de med gode tilbud I Preferansebasen finnes informasjon om de som har flyttet og som har sagt ja til å motta reklame eller informasjon på dine produkter eller tjenester. Ønsker du å sende uadressert post, og på forhånd å gjøre en analyse av forskjellige segmenter, løser vi dette for deg. 

 

KONTAKT OSS