CRM er en måte å tenke på.

  • Hvilke kunder er de viktigste og mest lønnsomme? 
  • Hvilke aktiviteter skal gjøres mot hvilke kunder? 
  • Hvilke hendelser skal utløse spesifikke aktiviteter?
  • Hva forventer kundene av deg? 


Få kontroll på all kommunikasjon mot kunder på tvers av alle kanaler.
Vi starter med en workshop sammen med deg, for å gå gjennom utfordringene du står overfor. Det resulterer i forslag til løsninger og aktiviteter som vil bidra til å øke lønnsomheten på dine kunder. Prosessen videre avtaler vi utfra dine ønsker og behov.

 

CRM-system
Vi har et web-basert CRM system - for marketing, salg og service, som kan tilpasses til dine behov. Her finner du oversikter over alle kontaktpunktene mellom deg og dine kunder eller prospekts. Ingen leads eller henvendelser blir oversett. Integrasjonen med web og SMS gir kostnadseffektive responsmuligheter på kampanjer og salgsrettede tiltak. Resultatet er i følge brukerne økt produktivitet og kvalitet i kundearbeidet.

Marketing: Salg og marked er integrert for effektiv arbeidsflyt og god avkastning
Salg: Full kontroll over selgernes effektivitet, oppfølgingen av leads og bedriftens salgsprosesser
Kundeservice: Kundelojaliteten øker når alle henvendelser behandles av riktig saksbehandler innen fastsatt tidsfrist
Min side: Ved å samle inn kundens preferanser på web og sette dem sammen med kundens kjøps- og servicehistorikk, kan du skreddersy tilbudet til den enkelte kunde.

Teknisk
Vår CRM-portal bygger på åpne standarder med Oracle databaseplattform og Microsoft.net for informasjonsutveksling og integrasjon. Den er web-basert, så det er ikke behov for lokale installasjoner eller merarbeid for IT-avdelingen. Og det er ikke viktig hvor du er plassert eller hvor mange den skal brukes for. Systemet har automatiske oppgraderinger og feilrettinger.

Du kan velge mellom:
Modulbasert - bruk den funksjonaliteten du trenger
Skalerbar – tilpasses din forretningsmodell og prosesser og utvikles etter dine behov
Basert på samarbeid -  du velger selv graden av outsourcing (kampanjer, salg og service)

 

KONTAKT OSS