I EFFEKTbasen kan du finne over 2 000 tester som er gjennomført på adresserte og uadresserte utsendelser. Her finner du alt fra tester på utsendelser med vareprøver, adresserte brev, kundeaviser osv. Du kan lese mer om EFFEKTbasen under Hvordan måle effekt.


Adressert reklame
I EFFEKTbasen ser vi at oppmerksomheten på adresserte utsendelser gjennomsnittlig er svært høy. Nesten syv av ti kan huske å ha mottatt utsendelsen*. Av disse opplyser 74% at de har lest i utsendelsen og at innholdet i er relevant for dem.

Ser vi på lesetiden har 28% lest inntil 2 minutter og 28% har lest mellom 2 og 5 minutter. Hele 2 av 8 leser over 15 minutter. Så dersom du ønsker høy oppmerksomhet og mye tid med forbruker er adressert reklame det riktige valget.

Uadressert reklame
Tar vi snittet av alle uadresserte utsendelser i EFFEKTbasen ser vi at fire av ti kan huske å ha mottatt utsendelsen*. Hele 80% sier at de har lest i utsendelsen og 65% mener at innholdet er relevant for dem.  

Når det gjelder lesetiden for en uadressert utsendelse sier 44% at de leser inntil 2 minutter og 37% at de leser mellom 2 og 5 minutter. Dette viser at en uadressert utsendelse fortsatt gir høy oppmerksomhet i postkassen.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om effekt av reklame i postkassen.

* Kilde: Effektbasen, all oppmerksomhet er hjulpen