Tips 1: Ett lager - nå hele markedet

Har du mer enn 50% av markedet ditt i Norge men kunder i utlandet? Da lønner det seg også å holde lager i Norge. En av grunnen til dette er transportbalansen i Norge - import av varer er større enn eksport av varer. Det betyr at du får svært gode og konkurransedyktige distribusjonsløsninger på eksport grunnet lav fyllingsgrad på vogntog ut av Norge.

Eksempelvis kan det være en bedrift som har mesteparten av sitt marked i Norge, men har vekstambisjoner i Sverige. Bedriften bør da ha sitt hovedlager i Norge frem til bedriften har mer enn 50 % av omsetningen sin i Sverige. Dette er grunnet at distribusjonsløsningen utgjør en stor del av bedriftens logistikkløsning.

Tips 2: Reduser kostnader ved å outsource lageret ditt

Den raskeste veien til å redusere lagerkostnader er å outsource lageret ditt. I snitt vil du kunne redusere kostnadene dine med inntil 15 %. Har du sesongsvingninger, kampanjevolumer eller bufferlager er besparelsen nærmere 20 %.

Du sparer kostnader fordi:

  • Du blir en del av stordrift selv ved små volum. Dette betyr at du reduserer enhetskostnadene, unngår å betale for overkapasitet og kun betaler for den plassen og håndteringen du faktisk benytter deg av. Du gjør dermed faste kostnader variable og frigjør kapital.
  • Du frigjør verdifull tid som du kan bruke på din kjernevirksomhet. 
  • Du overfør ansvarsforholdet for kvalitet og sikkerhet til en profesjonell partner som vil styrke din konkurransekraft.
  • Du synliggjør dine kostnadsdrivere på en helt annen måte enn ved egen drift, kan sammenligne dette via anbud og kan enklere jobbe med optimalisering.

Tips 3: Få kontroll på alle lagerbevegelser

Logistikk- og lagersystemer er kostbart. Logistikkaktører har allerede gjort denne investeringen og optimaliserer løpende alle arbeidsprosesser hos seg. Dette gjør at vi har gode systemer som du kan dra nytte av. Som kunde får du tilgang til vårt brukervennlige lagerstyringssystem og dermed full oversikt og kontroll over din varestrøm og varebeholdning. Systemet integreres enkelt med ulike distribusjonsløsninger og kan enten administrerers selv eller via automatiske overføringer.

 

Kontakt oss

Send inn skjema  Ring 04045