Priser
Varemottak Pris NOK Enhet Utdypende forklaring
Mottaksekspedering av innkjøpsordre 55,- Per lossetilfelle Om en innkjøpsordre kommer som flere mottak beregnes prisen per lossetilfelle
Håndtering av varelinje 35,- Per varelinje For fysisk sortering og vareplassering for de ulike varelinjer. I tillegg til mottaksekspedering av innkjøpsordre
Løslastede kartonger, med samme vare i kartong 10,- Per kartong Lossing med palletering samt vareplassering. Pris- i tillegg til mottaksekspedering av innkjøpsordre og varelinje
Palletert last 50,- Per pall Lossing samt vareplassering. Per pall med ensartet vare (Om varene alltid ankommer som løse kartonger skal ikke denne prisen benyttes)
Varer som ankommer løstlastet, ikke på pall eller i kartong eller hvor det skal sorteres blandingsvare i fra kartong eller pall per artikkel / varelinje 550,- Per time Varer som ikke ankommer som pall eller kartong, eller som ankommer løslastet eller blandet i kartong eller pall som skal sorteres per artikkel / varelinje. Sortering og vareplassering. Pris- i tillegg til mottaksekspedering av innkjøpsordre og varelinje

 

Priser
Lagring Pris NOK Enhet Utdypende forklaring
Lagerleie standard pall 90,- Per pall per måned Standard EUR-pall: L120 x B80 x H120 cm
Lagerleie standard hyllemeter 38,- Per standard hyllemeter per måned Standard hyllemeter-mål L120 x B40 x H40 cm
Lagerleie gulvareal 135,- Per m2 per måned For fysisk benyttet areal per måned. Benyttes kun for lagring av ukurante varer på gulvareal
Lagerleie håndterings- og oppstillingsareal 135,- Per m2 per måned Basert på fast areal for vare-sortering og oppstilling samt for returvarer

 

Priser
Vareuttak Pris NOK Enhet Utdypende forklaring
Elektronisk ordremottak (EDI / Webklient) 30,- Per ordre Pris beregnes per mottatt ordre
Tillegg for manuell ordreregistrering 6,- Per ordre Pris beregnes per mottatt ordre
Håndtering av varelinje 12,- Per varelinje Plukk av ulike varelinjer. Kommer i tillegg til ordre
Håndtering av stykk, inklusive pakkearbeid 2,- Per stykk Plukk av stykk/salgsenhet, fra kartong. Kommer i tillegg til ordre- og varelinje
Håndtering av kartong 4,- Per kartong Fysisk plukk av kartong fra lager. Kommer i tillegg til ordre- og varelinje
Håndtering av pall 50,- Per pall Fysisk håndtering av ensartet pall fra lager. Kommer i tillegg til ordre- og varelinje
Transportmerking 1,- Per etikett Utskrift og påføring av etikett, per transport-kolli
Utskrift av pakkseddel 2,50 Per ordre Utskrift av pakkseddel og ilegg i plast-lomme på sendingen.
Elektronisk pakkseddel 0,- Per ordre  
Tillegg for ekspressordre 350,- Per ekspressordre Ekspedering av ordre utenfor avtalt tidsfrist for ordreplukk

 

Priser
Annet arbeid Pris NOK Enhet Utdypende forklaring
Timearbeid lagermedarbeider ordinær arbeidstid hverdager 08.00 – 16.00 550,- Per time Arbeid som ikke inkluderes i standard enhets-priser beregnes etter timepris
Timearbeid lagermedarbeider mandag til fredag mellom 16.00 – 21.00 825,- Per time 50% Arbeid som ikke inkluderes i standard enhets-priser beregnes etter timepris
Timearbeid lagermedarbeider mandag til fredag 21.00 – 08.00, samt lørdag, søndag og helligdager 1100,- Per time 100% Arbeid som ikke inkluderes i standard enhets-priser beregnes etter timepris
Registrering av masterdata 550,- Per time  
Rådgivende tjenester 1100,- Per time  
Salg av EUR pall 110,- Per pall  
Palleregnskap, per pall 37,- Per pall  
Plastring av pall 40,- Per pall  
Avfallshåndtering Etter registrert bruk    
Emballasje Etter registrert bruk Per stk  
Varetelling utført i ordinær arbeidstid hverdager 08.00 – 16.00 550,- Per time  

Generelle vilkår

Standard pall er EUR-pall L120cm x B80cm x H120cm
For lagring av paller utenom standard mål beregnes priser etter omberegningsfaktor:

Høyde:

  • Høyder inntil 1,8 m belastes med faktor 1,5.
  • Utover 1,8 m belastes med faktor 2.
  • Høyde utover 2,4 m belastes etter nærmere avtale

Bredde:

  • Industripaller og bredpaller med bredde inntil 1,2 m belastes leie med faktor 1,5.
  • Inntil 1,6 m belastes med faktor 2.
  • Bredde utover 1,6 m belastes etter nærmere avtale

Lagerleie beregnes med maksbelegg i avtalt periode.
Timearbeid beregnes per påbegynt time.
Returbehandling beregnes normalt som et ordinært varemottak.

Fakturagebyr tilkommer på 69 NOK per faktura. Minimumsbelastning: NOK 8000,- pr mnd.

Alle oppdrag utføres iht. NSAB2015. PS § 27 pkt. 3 Forsikring- Vareeier må tegne varelager forsikring for de varer som lagres hos Bring.