Printvennlig versjon (PDF) 


Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder følgende vilkår:

1. Hva kan sendes
Småpakker er en tjeneste for deg som sender varer med ulik størrelse og vekt, og som ønsker sendingene utlevert i mottakers postkasse. Forskjellige formater kan leveres inn samlet innenfor samme leveringshastighet, A-Prioritert eller klimanøytral B-Økonomi.

2. Formater, mål og vekt
Varer opp til 2 kg kan sendes som småpakker. Sendinger som er for store til å få plass i mottakeres postkasse utleveres på postkontor/Post i butikk. Mottaker får melding om at sendingen har ankommet.

Minimumsmål:

  • Postsendinger kan ikke være mindre enn 9 x 14 cm
  • Rull: Minste lengde må ikke være under 10 cm. Lengde + diameter x 2 ikke under 17 cm

Maksimumsmål:

  • Lengde maks 60 cm. Lengde + bredde + tykkelse kan ikke være over 90 cm
  • Rull: Lengde maks 90 cm. Lengde + diameter x 2 kan ikke være over 104 cm

Maksimumsvekt:

  • Inntil 2 kg pr sending 


3. Priser og rabatter

Prisen pr sending er sammensatt av en fast pris pr stykk pluss kilopris basert på snittvekt pr sending. Er snittvekten pr sending mindre enn 200 gram beregnes det pris for 200 gram pr sending.

  • A-Prioritert og B-Økonomi må holdes adskilt ved innlevering for separat prisberegning. Det samme gjelder for sendinger til Europa og Verden, og ekstra store sendinger med formattillegg.
  • Det er fastsatt en minstepris pr ordre/innlevering.
  • Formattillegg tilkommer når småpakkene er mer enn 7cm tykke eller større enn 35,3x25 cm, samt når de i form av rull har diameter mer enn 7 cm eller lengde mer enn 35,3 cm.

Det gis rabatt etter følgende kriterier, se minsteantall og satser prislisten.

Maskintilpassede sendinger

Sendinger i eske eller lignende egner seg for sortering i Postens maskiner. Utforming og riktig plassering av adresser gir grunnlag for rabatt. Les mer i vilkår for maskintilpassede sendinger (MV4)
Volum
Rabatt gis når det leveres minst 5 000 småpakker pr leveringshastighet som er forhåndssortert i Postens lastbærere til definerte “postnummerområder”, direkte til den enkelte postterminal.

4. Tilrettelegging og sortering
Småpakker med ulik vekt og format kan leveres inn samlet i egnet lastbærer. A-Prioritert og B-Økonomi må pakkes i hver sin lastbærer. Sendinger til utlandet holdes separat og inndeles i Europa og Verden. Det samme gjelder for ekstra store sendinger med formattillegg.

Ved innlevering av mer enn 5 000 småpakker med volumrabatt skal sendingene sorteres i lastbærere til definerte postnummerområder. Se egne sorteringslister for A-Prioritert eller B-Økonomi.

5. Krav til innlevering
Alle sendinger i en ordre/innlevering skal ha samme avsender. Det er ingen krav til minsteantall per innlevering, men det må betales en minstepris pr ordre/innlevering.

6. Innleveringssted og –tid
Småpakker kan leveres inn ved postkontor, definerte Post i butikk, bedriftssenter og postterminaler. Innleveringer på mer enn 5 000 sendinger skal leveres ved postterminal eller avtalt innleveringssted.

Lokale innleveringsfrister gjelder. Finn ditt lokale innleveringssted her.

7. Frankeringsmåte
Sendingene skal være merket med Postens frankopåtrykk.

8. Fremsendingstid og utleveringsdager

Antall dager for fremsending er avhengig av avstand og destinasjon:

Innland
A-prioriter er fremme innen 1-2 virkedager og utleveres mandag-fredag
B-Økonomi er fremme innen 3-5 virkedager og utleveres mandag-fredag

Utland
A-Prioriter er tidligst fremme etter 2-10 virkedager og utleveres mandag-fredag. Noen land mandag-lørdag
B-Økonomi er tidligst fremme etter 4-14 virkedager og utleveres mandag-fredag


9. Merking av leveringshastighet

Merking av leveringshastighet plasseres ved siden av frankopåtrykket.

Innland:
A-Prioritert bør merkes A, A-Prioritert eller A-Prioritaire
B-Økonomi skal merkes B, B-Økonomi eller B-Economique

Utland:
A-Prioritert skal merkes A-Prioritaire
B-Økonomi merkes B-Economique


10. Adressering

Adressering med korrekt navn og adresse sikrer at posten kommer frem til rett mottaker uten forsinkelse. Se retningslinjer og regler for korrekt adressering.

11. Returadresse
Alle sendingene skal ha samme avsender og en fullstendig norsk avsenderadresse (returadresse).

12. Bestilling/ordreregistrering
Før innlevering må utsendelsen bestilles/registreres i Min Post. Fraktbrev printes ut og leveres inn sammen med småpakkene.

13. Fakturering
Du mottar en faktura basert på din bestilling/ordreregistrering.

14. Innhold
Sendingene må ha et innhold som er tillatt å sende samt slutte godt om det, slik at det ligger støtt.

15. Følgepapirer til utlandet
Brevsendinger som inneholder en gjenstand skal påsettes tolletikett for brevsendinger (bl 70.038.01), på forsiden. Dersom verdien av innholdet overstiger 300 DTS (ca. 3.000,- NOK) eller dersom senderen ønsker det, skal brevsendingen med tollpliktig innhold også vedlegges særskilt tolldeklarasjon, bl. 70.147.00. I slike tilfeller skal bare øverste del av tolletiketten settes på forsiden av sendingen. Les mer om fortollingsdokumentasjon.

16. Generelle betingelser
Utover produktvilkårene gjelder Postens generelle leveringsvilkår og Generelle betalingsbetingelser for Posten Norge AS

Gjelder fra 1.3.2016