Merk at det er egne sorteringslister for A-Prioritert og B-Økonomi

Printvennlig versjon A-Prioritert (PDF)

Printvennlig versjon B-Økonomi (PDF)

For post med like formater gjelder sortering i lastbærer for store og ekstra store maskintilpassede sendinger (rabattkategori MV4). Ekstra store kan også leveres inn som ikke maskintilpasset.

For småpakker gjelder sortering i lastbærer for både maskintilpassede og ikke maskintilpassede sendinger.

Ved innlevering skal sendingene være sortert i lastbærere til ”Postnummerområder” direkte til den enkelte postterminal. Sorteringslisten viser hvilke ”Postnummerområder” den enkelte terminal dekker.

Lastbærere merkes i henhold til opplysninger i kolonnene ”Postnummerområder” og ”Adresse til terminaler”. Merkeskilt for lastbærere fås ved henvendelse til Bring kundeservice.

For øvrig gjelder vilkår for Post med like formater og Småpakker på bring.no

Sorteringsliste for A-Prioritert

Postnummerområder - A-Prioritert Adresse til terminaler
Utland 0019 Oslo Utland
0000 - 1299 0020 Oslo
1300 - 1499 0020 Oslo
1500 - 2299 0020 Oslo
2300 - 3099, 3300 - 3699 0020 Oslo
3100 - 3299, 3700 - 3999, 4800 - 4999 3100 Stokke
4000-4499, 5500 - 5599 4000 Stavanger
4500 - 4799 3100 Stokke
5000 - 5299, 5800 - 5899 5000 Bergen
5300 - 5499, 5600 - 5799,
5900 - 5999, 6800 - 6999
5000 Bergen
6000-6299, 6700 - 6799 6400 Molde
6300 - 6699 6400 Molde
7000 - 7599 7000 Trondheim
7600 - 7999 7000 Trondheim
8000 - 8399 8000 Bodø
8600 - 8999 8000 Bodø
8400 - 8599, 9400 - 9499 8500 Evenes
9000 - 9299 9000 Tromsø
9300 - 9399 9000 Tromsø
9500 - 9999 9000 Tromsø

 

Sorteringsliste for B-Økonomi

Postnummerområder - B-Økonomi Adresse til terminaler
Utland 0019 Oslo Utland
0000 - 1399 0020 Oslo
1400 - 3099, 3300 - 3699 0020 Oslo
3100 - 3299, 3700 - 3999, 4500- 4999 3100 Stokke
4000 - 4499, 5500 - 5599 4000 Stavanger
5000 - 5299, 5800 - 5899 5000 Bergen
5300 - 5499, 5600 - 5799,
5900 - 5999, 6800 - 6999
5000 Bergen
6000 - 6299, 6700 - 6799 6400 Molde
6300 - 6699 6400 Molde
7000 - 7999 7000 Trondheim
8000 - 8399, 8600 - 8999 8000 Bodø
8400 - 8599, 9400 - 9499 8500 Evenes
9000 - 9399, 9500 - 9999 9000 Tromsø