Pristillegg for tilleggstjenester

Pristilleggene for tilleggstjenester nedenfor gjelder for Stykkgods til bedrift og Partigods til bedrift


Advisering: kr. 299,-
Kranbil: Per time
Merking: kr. 79,- per kolli
Returservice: Krever spesiell avtale
Mottakerfrakt: kr. 212,- per sending
3.mannbetaler gebyr: 193,- per sending
Utskrift, manuell reg. fraktbrev: kr. 79,- 
Utveksling av EUR-pall: kr. 47,- per pall
Sikkerhetsrådgiver: Pris per time
Spesialgods: 25% tillegg av netto kundefrakt
Farlig gods: 25% tillegg av netto kundefrakt
Varmegods: 25% tillegg av netto kundefrakt