Pristillegg

Pristilleggene for tilleggstjenester nedenfor gjelder for Stykkgods til bedrift og Partigods til bedrift.


Pristillegg:

Advisering: kr. 299,- per sending
2. gangsutkjøring: kr. 457,- per sending
Feil adressering: kr. 46,- per kolli
Henting under 100 kg: kr. 285,-
Kredittgebyr: kr. 129,- per faktura
Feil / manglende EDI: kr. 100,- per sending
Forsinket EDI: kr. 141,- per sending
Lagerleie (lagerleie utover 2 arbeidsdager per påbegynt døgn): kr. 47,- per 100 kg, min. kr. 94,-
Feil vekt / mål: kr. 33,- per sending
Feil kundenummer: kr. 729,- per time
Feil sendingsnummer: kr. 729,- per time
Manglende booking av partigods: Prises som stykkgods
Sen booking partigods: kr. 500,- per oppdrag
Mangelfull emballering: kr. 93,- per kolli
Manglende dokumentasjon farlig gods: kr. 550,- per sending
Arbeid etter avtale: Fra kr. 849,- per time fra påbegynte 15. minutt