Prisliste

Priser for tilleggstjenester nedenfor gjelder for Stykkgods til bedrift og Partigods til bedrift.


Priser:

Advisering: kr. 299,- per sending
2. gangsutkjøring: kr. 499,- per sending
Feil adressering: kr. 51,- per kolli
Kredittgebyr: kr. 136,- per faktura
Feil / manglende EDI: kr. 107,- per sending
Lagerleie (lagerleie utover 2 arbeidsdager per påbegynt døgn): kr. 50,- per 100 kg, min. kr. 100,-
Feil vekt / mål: kr. 36,- per sending
Feil kundenummer: kr. 739,- per time
Feil sendingsnummer: kr. 739,- per time
Manglende booking av partigods: Prises som stykkgods
Sen booking partigods: kr. 580,- per oppdrag
Mangelfull emballering: kr. 100,- per kolli
Manglende dokumentasjon farlig gods: kr. 550,- per sending
Arbeid etter avtale: Fra kr. 860,- per time fra påbegynte 15. minutt

Priser fra 01.07.2020:

Advisering: kr. 299,- per sending
2. gangsutkjøring: kr. 513,- per sending
Feil adressering: kr. 53,- per kolli
Kredittgebyr: kr. 140,- per faktura
Feil / manglende EDI: kr. 110,- per sending
Lagerleie (lagerleie utover 2 arbeidsdager per påbegynt døgn): kr. 51,- per 100 kg, min. kr. 102,-
Feil vekt / mål: kr. 37,- per sending
Feil kundenummer: kr. 760,- per time
Feil sendingsnummer: kr. 760,- per time
Manglende booking av partigods: Prises som stykkgods
Sen booking partigods: kr. 595,- per oppdrag
Mangelfull emballering: kr. 103,- per kolli
Manglende dokumentasjon farlig gods: kr. 595,- per sending
Arbeid etter avtale: Fra kr. 880,- per time fra påbegynte 15. minutt