The Psychology of online persuasion

Nettet har en fundamental innvirkning på hvordan samfunnet fungerer og dette henger sammen med hvordan vi kommuniserer, jobber og handler. Bedre forståelse av kundeadferd online vil gjøre nettbutikker i stand til å møte dagens og fremtidige utfordringer og tilpasse seg mye mer kundens behov.

  • Kjenn din målgruppe på mye mer enn demografiske data. 
  • Kommuniser på en måte som er tilpasset målgruppen din. 
  • Selg med integritet, de om vinner har en tydelig og klar stemme!