Gjennom Reklame for Alvor (RfA) får en organisasjon uten særlige ressurser muligheten til å vise seg og saken sin for hele Norges befolkning. Av 89 organisasjoner som ønsket å motta kommende års RfA-kampanje, var det Dysleksi Norge som stakk av med seieren for neste års kampanje.

Mandag 22. august gikk briefen ut til byråene, og over førti av dem (30 i Oslo alene) mottok den i form av personlig overlevering på døra samt en presentasjon.

Kampanjen er utviklet av styringsgruppa i RfA, som består av Victoria Marie Evensen (leder), Helena Egeland (juryleder, Anorak), Tor Asbjørn Hegge (PR-ansvarlig, Dinamo), Marianne Solheim (medieansvarlig, Carat), Erik Schøien (filmprodusent, Pravda) og Caroline Fossberg (prosjektleder i Kreativt Forum).

Det er illustratør Helene Egeland som har utformet den nye RfA-logoen, etter et idé-samarbeid med sin nesten-navnesøster i styringsgruppen. Sistnevnte, altså Helena, står også for det grafiske arbeidet med annonsen som gikk ut i riksmediene i mai for å nå de potensielle mottakerorganisasjonene.

Plakatene som gikk ut til byråene mandag sammen med selve brifen, hvor man enkelt og effektivt presenterer Dysleksi Norge til de ulike byråene ved å stokke om på bokstaver i firmalogoer og brødtekst, er utviklet av samme Helena Egeland i samarbeid med team-makker Anna Berg Gjendem i Anorak.

Filmen med firmalogoene som annonserer briefslippet på internett, er satt sammen av Bernhard Fitzinger hos Pravda.

Mål: Å gjøre juryens jobb vanskeligst mulig

Styringsgruppa har vært opptatt av å utforme briefen og informasjonen rundt briefen på en måte som både gjør at man får fortalt litt om hva dysleksi og spesifikke språkvansker er, og på en litt humoristisk måte invitere til deltakelse.

Målet er naturligvis at så mange som mulig leverer inn bidrag og gjør juryens jobb så vanskelig som mulig.

Styringsgruppen/RfA har fått og får essensiell hjelp fra Pravda (film), 07-gruppen (plakattrykk), Sagveien Resort (radio), Bring (distribusjon), TDS Gallup (nullpunktsanalyse og post-test), Medvind (eventbyrå) og Kulturhuset (prisutdeling).