Digitale kanaler vinner ofte over trykte medier når virksomheter skal spare kostnader. Men hvordan påvirker dette mottakerens oppfattelse av budskapet?

I november sendte Kommunal Landspensjonskasse (KLP) magasinet sitt i posten til alle medlemmer over 25 år. Magasinet ble effekttestet av Norstat i etterkant. Ett av spørsmålene som ble stilt mottakerne, var: «Hvis du kan velge fritt, hvordan foretrekker du å motta KLP Magasinet fremover?» 60 prosent svarte at de utelukkende vil ha det på papir, 19 prosent vil ha det både digitalt og på papir, mens 18 prosent kun vil ha det digitalt.

Også Den Norske Turistforenings årbok for 2016 ble effekttestet av Norstat i etterkant. Et av spørsmålene til mottakerne var: «Hvor sannsynlig er det at du ville lest like mye, hvis du fikk årboken digitalt i stedet for fysisk i postkassen?» 32 prosent sier det er svært lite sannsynlig at de ville lest like mye. I begge undersøkelsene utmerker de yngste seg som svært positive til papir.

– Vi ser stadig tilsvarende resultater, både i egne og eksterne undersøkelser. Selv om digitale kanaler øker i omfang, er trykte medier like fullt et effektivt og kraftig virkemiddel når man ønsker å formidle relevant innhold til målgruppen – enten det er reklamebudskap, informasjon eller redaksjonelt stoff, sier Audun Berge, analytiker i Bring.

 

Til bring.no/dm