Driftsstatus fra Posten og Bring – ifm. korona-situasjonen - 17. mars 2020

17.03.20 16:45

Status oppdateres daglig

Levering av post, pakker og varer går foreløpig som normalt

- Vi ser nå en økning i personer som ønsker varer levert hjem på døren. I det store bildet leveres posten som normalt over hele landet og vareleveranser fra utenlandsk netthandelen går som normalt i Norden, men det kan oppstå forsinkelser. Utenfor EU er det nå en begrensing på hvilke land vi får sendt post til. Posten og Bring har høy beredskap og har ikke sendt ut noen permitteringsvarsler, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Internasjonale forhold - Coronavirus påvirker internasjonal postleveranse

Norge og en rekke andre land har innført omfattende tiltak for å begrense overføringen av koronaviruset. Dette vil fremover påvirke internasjonale postleveranser. Når det gjelder post inn til Norge mottar vi fortsatt post fra de fleste land.
- Transport anses å ha en samfunnskritisk rolle og foreløpig er grensene åpne innad i EU for transport av gods på vei. Over 90 prosent av den utgående posten fra Norge vil fortsatt komme frem til sin utenlandske destinasjon, men for leveranser utenfor EU er det nå kapasitetsutfordringer knyttet til restriksjoner for flytrafikken som gjør at vi nå kun vil motta post fra norske avsendere som skal til land som vi kan levere post til, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Følgende land kan brevpost sendes til

Manglende transportkapasitet gjør at Posten Norge ikke lenger vil ta imot brevpost fra norske avsendere som skal til andre land enn de landene vi kan levere til. Posten Norge kan i dag sende brevpost til alle land innenfor EU og følgende land utenfor EU: Arabiske Emirater, Australia, Brasil, Canada, Hong Kong, Storbritannia, Island, Israel, Japan, Korea (Rep.), Liechtenstein, New Zealand, Filippinene, Singapore, Sveits, Thailand og Tyrkia. Forsinkelser vil kunne oppstå.
Posten og Bring har sterkt fokus på driften og arbeider fortløpende for å finne gode løsninger. I denne prosessen er det tett kontakt med våre internasjonale samarbeidspartnere, blant annet de andre postselskapene i den internasjonale postunion.

Økning i hjemlevering av varer

Dette settes i dag rekord i antall hjemkjøringer som en konsekvens av økt netthandel. Det er innført flere tiltak for å redusere smitterisiko:
- Ved pakke- og varelevering er det ingen fysisk kontakt.
- Inntil videre signerer ikke mottaker på våre PDA’er. Sjåførene vil registrere leveringen supplert med GPS koordinater.
- Flere vareoverleveringer fra Bring skjer nå gjennom en ny løsning hvor sjåføren sender en sms til mottageren slik at de kan signere leveransen på sin egen telefon. I Sverige benyttes denne ordningen ved de fleste hjemkjøringer, mens den i Norge nå er tatt i bruk av budvirksomheten.
- Bergen postkontor og distribusjonsenhet er stengt i 14 dager pga smittefare. Postboksene kan benyttes som vanlig i åpningstiden. Pakker kan i denne perioden hentes på nærliggende Post i Butikk. Kunder får informasjon om dette.
Posten og Bring følger de nasjonale helsemyndighetenes anbefalinger og har i tillegg iverksatt egne konsernspesifikke renholds- og hygienetiltak på f.eks. terminaler, postmottak, hos sjåfører og ved vareoverlevering.
Medarbeidere i administrative funksjoner har som hovedregel hjemmekontor. Det er foreløpig lavt sykefravær i driften.
Koronasituasjonen følges nøye. Det er høy beredskap og krisestab er satt i konsernet.