Driftsstatus fra Posten og Bring – ifm. korona-situasjonen - 18. mars 2020

18.03.20 16:51

Status oppdateres daglig

Levering av post, pakker og varer går i hovedsak som normalt. På nasjonalt nivå er det ingen vesentlige endringer fra i går.

Utvalgte driftshendelser siste døgn

 

  • Fortsatt stor etterspørsel fra kunder som ønsker varer levert hjem på døra.
  • Skjerpede tiltak for hjemlevering: Levering av post skjer i postkassa og pakker hjem til private mottakere eller til bedrifter (herunder institusjoner) vil som hovedregel leveres utenfor døren/på dørterskel.
  • Strømbrudd på Posten og Brings logistikksenter Trondheim skaper en del forsinkelser for distribusjon av pakker og brev i Midt-Norge.