Driftsstatus fra Posten og Bring – ifm. korona-situasjonen - 20. mars 2020

20.03.20 15:25

Status for 20. mars 2020:

Driften hos Posten og Bring går i hovedsak som normalt over hele landet.

Dette er de siste endringene:
-    Stor økning i kunder som benytter postkassen til å sende pakker. Posten besluttet tidligere i uken at denne tjenesten inntil videre ikke vil koste noe ekstra, kun vanlig porto.
-    Kraftig økning av kunder som ønsker hjemlevering. Vi har aldri hatt mer hjemkjøring av varer enn hva vi har hatt denne uken. Pakker levert hjem til private mottakere eller til bedrifter (herunder institusjoner) vil som hovedregel leveres utenfor døren/på dørterskel.
-    Denne uken har det vært høye volum fra e-handel, spesielt innfor apotekvarer, hjemmeelektronikk, kosmetikk og matvarer
-    Nedgang i godsvolumer bl.a. til bedrifter og restauranter som stenger ned og slutter å bestille varer, og innen postreklame. I den internasjonale virksomheten er det også utfordringer
-    Logistikkterminalen i Trondheim er tilbake i normal drift
-    Post sendes som normalt til USA igjen
-    Transport av smittevernutstyr, medisiner og andre varer fra EU får igjen krysse grensene til Norge. EU-kommisjonen innførte eksportforbud, men dette er nå avklart ikke gjelder Norge og de andre EØS-landene.
-    Posten har besluttet at inntil videre skal ingen ansatte i den norske virksomheten permitteres. Posten har en viktig samfunnsrolle med å få frem post, varer og forsyninger til hele landet. Vi vil ha en høy beredskap for å kunne sikre leveranser også dersom sykefraværet blir høyere.
-    I enkelte deler av driften blir mannskap omdisponert for å sikre at det er nok ressurser der hvor det trengs mest