Forsinkelse i fremsending av pakker og gods til Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

17.04.20 13:00

I ukene 17-27 vil det grunnet banearbeid bli vesentlige forsinkelser på enkelte av togene til Narvik. Det vil da medføre at pakker og gods fra postnummer 0000-6999 til postnummer 8300-8599 og 9000-9499 kan bli inntil ett døgn forsinket i denne perioden.

 

Volumer til Nordland sør for Ofoten og Lofoten, og Finnmark vil i liten eller ingen grad bli påvirket.