Forsinkelser mellom sør og nord.

21.01.21 08:47

På grunn av det varslede ekstremværet i nord Norge og nord Sverige, er flere tog mellom Oslo og Narvik innstilt. Dette medfører forsinkelser både for gods, pakker og brev.

I tillegg må det forventes ytterligere forsinkelser både i tog og biltrafikkene mellom landsdelene, og internt i nord Norge, som også vil skape forsinkelser for alle våre produkter.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi benytter alle tilgjengelige biler og tog for å minimere konsekvensene.