Forsinkelser mellom Sør og Nord Norge.

07.08.20 10:07

I ukene 33-35 vil det foregå arbeid på banestrekningene mellom sør og nord Norge. Det medfører både at enkelte tog innstilles, og at andre tog får endrede rutetider. Vi gjør grep for å minimere konsekvensene ved blant annet å sette inn bilkapasitet på enkelte dager. Likevel vil det kunne oppstå forsinkelser i løpet av perioden, og vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

Dette gjelder både pakker og gods mellom postnumrene 0001-6999 – 8300-8599, 9000-9999.