Forsinkelser på brev og pakker fra Tromsø og Bodø til hele landet.

12.11.20 06:15

Vekterstreiken trappes opp fra uke 47 (mandag 16.11.), og dette vil berøre brev og Bedriftspakke ekspress som sendes med fly fra og via Tromsø. Det kan medføre inntil 1 dag forsinkelse for:

  • Ekspresspakker og brev som sendes sørover fra Tromsø.
  • Ekspresspakker og brev som sendes med fly fra Tromsø til Svalbard og Finnmark.

Andre pakkeprodukter (Bedriftspakker, servicepakker og Norgespakker) som normalt sendes med fly til Svalbard, vil få flere dagers forsinkelse.

Fra Bodø vil det være enkeltdager hvor brev og ekspresspakker vil kunne bli inntil 1 dag forsinket. Dette er av mindre omfang enn fra Tromsø, men gjelder både internt i Nordland (Widerøe) og det som sendes sørover.

Vi jobber med å finne alternative løsninger for redusere avvikene og forsinkelsene, men det er ikke til å unngå at brev og pakker i vesentlig grad vil måtte påregnes å få ekstra fremsendingstid.