Forsinkelser/stans i togtrafikkene på Are-banen i Sverige og forsinket fremsending av pakker og Stykkgods fra Sør Norge til Nordland, Troms og Finnmark

25.06.19 08:06

På grunn av nedrevet kjøreledning mellom Vennes og Mellansel i Sverige, er det full stans i togtrafikken på strekningen Oslo – Narvik. Dette medfører at Stykkgods og pakker innlevert i Sør Norge man-ons og som skal til Finnmark, Troms og nordre del av Nordland blir inntil 2 dager forsinket.

Konkret gjelder dette gods og pakker:

  • Fra postnummer 0000-6999
  • Til postnummer 8300-8599 og 9000-9999

I tillegg kan det medføre forsinkelser med inntil 1 dag for pakker og gods innlevert i Finnmark til Oslo og Østlandet

Det forventes at Are-banen åpner for normal trafikk fra og med torsdag 27. juni.