Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 01. april 2020

01.04.20 14:06

Utlevering av post, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet.

Værforholdene i Troms og Finnmark har skapt utfordringer de siste dagene, men i løpet av dagen skal man stort sett være ajour. 

Bring Cargo International Norge AS

Oppdatering på viktig informasjon rundt sendinger til/fra følgende land: Spania, Italia, Frankrike, Nederland, Tsjekkia, Slovakia, Polen, Tyskland, Baltikum (antall land kan endres raskt kommende dager).
 
Flere europieske land innførte nå nylig en 14 dagers «lockdown» som varer til etter påske. Dette skal i utgangspunktet ikke ramme eksport og import av godstransport, men kan fremdeles ramme noen områder, type varer og industerier som klassifiseres som «ikke essensielle». Derfor er det svært viktig at dere som våre kunder tar kontakt med deres kunder og leverandører, og sjekker om det er mulig å hente og levere gods - slik at det unngås at godset må returneres med påfølgende kostnader.
 
Vi har dessverre ikke kapasitet i denne situasjonen til å lagre sendinger hvor det ikke er mulig å hente eller levere. Forsinkelser må dessverre påregnes for de fleste land og trafikker. Vi følger situasjonen nøye og vil komme med jevnlige oppdateringer.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.