Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 14. april 2020

14.04.20 15:06

Leveranser av brev, pakker og gods går stort sett som normalt over hele landet. Følgende forhold er verdt å merke seg:

- Store pakkevolumer er på vei ut til det norske folk. Enkelte forsinkelser og avvik vil forekomme grunnet høye volumer og lokale værforhold, spesielt i Nord-Norge 
- Sporing av pakker kan gjøres i Posten appen, på www.posten.no og www.bring.no
- Posten følger situasjonen fremover ift. gradvis åpning av samfunnet i Norge – og tilsvarende følger vi utviklingen i Europa som i stor grad påvirker internasjonal transport og pakke- og godsvolumene inn til Norge.

Driftsrapporten vil fremover kun oppdateres dersom det er større driftsavvik.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.