Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 15. april 2020

15.04.20 15:25

Driftsstatus Posten og Bring onsdag 15 april 2020

Denne påsken er det blitt handlet uvanlig mye på nett. Flere steder i landet leverer derfor Posten og Bring rekordmange pakker til postkasser og på døren til kundene. Store mengder pakker kombinert med dårlig vær flere steder i landet kan medføre forsinkelser i leveranser fram mot førstkommende helg.

I Oslo, Akershus og Østfold kan det oppstå forsinkelser på hjemkjøring av pakker til privatpersoner, som har en stor økning den siste tiden. Posten gjør sitt ytterste for at flest mulig leveranser skal gå som normalt og omdisponerer mannskaper der hvor behovet er størst. 
 
Postgangen mellom Vestlandet og Østlandet vil flere steder bli forsinket på grunn av dårlig vær ved fjellovergangen, noe som skaper problemer for Bergensbanen. Også i Nord-Norge fører været til at post kan bli forsinket.

Posten jobber for at distribusjon av post og pakker skal være ajour før helgen. 
 
Kunder som venter pakker med sporing oppfordres til å sjekke status for sendingen på posten.no, eller ved å benytte Postens sporingsapp. Den kan lastes ned til alle smarttelefoner.

Koronasituasjonen fører også til at det kommer mindre regelmessig post fra utlandet og inn til Norge.

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.