Korona-situasjonen: Driftsstatus fra Posten og Bring - 22. april 2020

22.04.20 17:03

Netthandelen holder seg fortsatt på et veldig høyt nivå og som en følge av dette leveres det uvanlig mye pakker over hele landet og enkelte forsinkelser kan oppstå.

- Denne uken meldes det om 25 prosent økning i leveranser av store pakker, sammenlignet med samme uke i fjor. Det kjøres ekstra turer for å være ajour.

- Bruken av Norgespakke har økt med 20 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Bruken har vært så stor at det enkelte steder er tomt for adresselapper og kunder oppfordres til å kjøpe Norgespakke på posten.no. Kunder er ellers flinke til å hente pakker på Post i Butikk og postkontor, i snitt ligger pakkene kun ett døgn før de blir hentet.

- Det er en økning på rundt 150 prosent for pakker som sendes til postkassen. Bruken av tjenesten ligger nå på nivå med julesesongen og forsinkelser kan oppstå.

- Over hele landet er det en kraftig økning i hjemlevering av pakker på døren. Vi gjør vårt ytterste for å være ajour, men noen kan dessverre oppleve forsinkelser på valgt leveringsdag

- Arbeid på jernbanen i Sverige gir forsinkelse på leveranser til Finnmark

- Utenlandsvolumet på pakker inn og ut av Gardermoen er i ferd med å normalisere seg. Det må fortsatt tas høyde for forsinkelser på brev til og fra utlandet. 

Hovedtrekk driftsstatus:

Den meget alvorlige situasjonen som nå har rammet Norge og resten av verden, setter alle deler av samfunnet på prøve. Posten og Bring gjør alt vi kan for å opprettholde avtalte leveranser og tjenester.
Den meget alvorlige situasjonen som rammer hele samfunnet nå betyr at konsernet Posten Norge AS og Bring varsler at dette er en force majeure situasjon. Så lenge en leveransehindring varer som følge av dette, vil et avvik fra avtale ikke innebære mislighold.  Vi varsler med dette at vi med sannsynlighet ikke lenger kan oppfylle alle våre forpliktelser som forutsatt og at avvik vil kunne forekomme.  Som aktuelle eksempler kan nevnes, hentetidspunkter fremsendingstider, leveringstidspunkter og tidsgaranti.
Vi må fortløpende prioritere hvilke tjenester og kundevolum som kan produseres. Tilgang på personell, kjøretøy og andre begrensninger vil være viktige faktorer. Våre prioriteringer vil skje med utgangspunkt i liv, helse og viktige samfunnsinteresser. Samtidig vil vi understreke at konsernet gjør det vi kan for at avtalte leveranser og tjenester skal skje i henhold til avtale.
Ved levering av varer vil vi inntil videre ikke lenger la mottaker signere på våre PDA’er grunnet smittefare. Sjåfør vil registrere levering og GPS koordinater registreres automatisk ved levering.