Midlertid stopp på brevposten til Kina

12.02.20 17:02

Koronaviruset har ført til at flyselskapene inntil videre har innstilt sine flygninger til Kina. Det medfører stans for all brevpost til Kina. Brevpost kan fortsatt innleveres, men vil bli lagret til vi igjen kan transportere til Kina. Vi har nå fra 11.2. funnet alternativ transport til Kina. Alternativet dekker ikke daglig behov så forsinkelser må fortsatt påregnes. Det er ikke stans i forsendelser fra Kina, men på grunn av den ekstraordinære situasjonen må det også her påregnes forsinkelser.