Midlertidig grønt lys til eksport av smittevernutstyr fra Sverige til Norge

19.03.20 10:50

Svensk toll har nå sendt melding til alle sine tollstasjoner om å slippe igjennom medisinsk utstyr til Norge. Det gjelder ut 19. mars, sier helseminister Bent Høie. Norske myndigheter jobber nå med at EØS skal inkluderes i handelssamarbeidet med smittevernutstyr. Vi følger tett med utvikling og holder dere godt orientert. Så vidt oss bekjent, så har vi ikke Norge innført et slikt forbudt på eksport fra Norge.