Mulige forsinkelser pga Brexit

15.03.19 11:03

Den 29. mars går Storbritannia ut av EU. Det får konsekvenser for aktører innen grenseoverskridende handel og transport, inkludert oss i Bring. Vårt viktigste råd er å unngå 29.3. ved tidskritiske leveranser hvis mulig.