Oppdatert informasjon vedrørende forsinkelser på Are-banen.

06.02.20 15:02

I tillegg til tidligere meldte forsinkelser av pakker og gods på strekningen Oslo – Narvik, har vi mottatt følgende informasjon fra CargoNet:

«Et lokomotiv har sporet av i en veksel i Narvik og sperrer all trafikk inn og ut på jernbaneterminalen, berging er bestilt. Ingen prognose».

Det betyr at pakker og gods innlevert/innhentet onsdag 5 .februar fra Tromsø, Narvik, Alta og Tana  til mottakere i Sør Norge (postnummer 0000-6999) blir 1 dag forsinket.