Ruteendringer på tog til Kiruna og Narvik i sommer gir kvalitetsutfordringer på pakker og gods mellom sør Norge og nord Norge i ukene 27-35.

26.06.20 17:38

Denne uken ble vi informert om endringer i togtider på strekningen Oslo - Kiruna – Narvik. Endringene medfører stor utfordringer med å ha normal fremføringskvalitet. På grunn av den sene informasjonen om ruteendringen, og at vi nå sitter og jobber med alternative løsninger, har vi ikke full oversikt over omfanget.

Vi jobber sammen med CargoNet for å finne gode alternative løsninger med tog på Nordlandsbanen. I samband med det, og i tillegg til alternativ togløsning, jobber vi med bilalternativer for å redusere kvalitetsutfordringene. Likevel må det påregnes noe forsinkelser.

Dette gjelder både pakker og gods mellom postnumrene 0001-6999 – 8300-8599, 9000-9999.

Vi beklager ulempene dette medfører.