Uvær og vanskelige kjøreforhold skaper store utfordringer i trafikken.

19.11.20 09:35

Mye vind og nedbør har skapt store trafikale utfordringer siste døgnet, og mange steder fortsetter også uværet i dag. Det har vært stengte veier på grunn av ras, ulykker og snø som har medført forsinkelser på veldig mange av våre transporter. Dette betyr at det må forventes forsinkelser både for brev, pakker og gods i sør Norge. Spesielt utfordrende er det til og fra Haugesund og Bergen, men også transportene til og fra møre og Trondheim påvirkes.

Været er også i dag, fredag 19.11. varslet å være utfordrende, og vi vil nok derfor få forsinkelser mange steder også på det som sendes i dag.

Vi beklager konsekvensene dette gir for kundene, og setter inn tiltak for å minimere forsinkelsene der det er mulig.