Varsel om uvær og sterk vind mandag kveld og natt til tirsdag.

10.02.20 12:02

Varsel om «uvær» og sterk vind i Sør Norge

På grunn av varsel om ekstremvær i store deler av Sør Norge, må det påregnes forsinkelser i fremføring og utlevering av pakker og gods. Størst forsinkelser vil det antas å bli mellom Øst- og Vestlandet samt langs kysten på Vestlandet. Dette på grunn av mulig redusert fremkommelighet på flere fjelloverganger og stengte fergestrekninger.