Tunge kjøretøy med AutoPass-brikke får 10 % rabatt ved hver passering, mot tidligere 30-50 %. Dette betyr en vesentlig økning i våre kostnader.

Som konsekvens av dette innfører Bring fra og med 01.mars 2016 bomavgift for stykk- og partigods sendinger til og fra Kristiansand sitt dekningsområde. Bomavgiften vil utgjøre 0,4 % som tillegg pr. sending, maks kr. 6,-