Driftsmeldinger

 • Stengt RV 76 i Tosebotn i Nordland grunnet ras.

  Ras på RV 76 i Tosebotn vil medføre forsinkelser i postgangen til Brønnøysund og vil få konsekvenser for fremsending av pakker og Stykkgods.  

  • 1 dag forsinkelse på Bedriftspakker og Servicepakker fra postnummer 7000-9999 til postnummer 8900-8999.
  • 1 dag forsinkelse på Stykkgods fra postnummer 7000-7999 til postnummer 8900-8999
  • Pakker og Stykkgods fra postnummer 0000 – 6999 vil ikke bli berørt.  

  Det er ikke sagt noe om varighet før veien er utbedret, og endret fremsendingstid vil være «inntil videre».

 • Forsinkelse til Bergen

  En del stykkgods og partigods til Bergen(postnummer:5000-5499,,5600-5999 og 6800-6999) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Ulykke på E6 ved Son

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser fra Tromsø

  En del Ekspresspakker over natt og A-post fra Tromsø (postnummer: 9000-9399, 9500-9999)
  til hele landet kan bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Teknisk feil på fly.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Tromsø, Narvik og Alta

   

  En del Bedriftspakker og Klimanøytrale servicepakker, Stykk - og Partigods til Tromsø, Narvik og Alta (postnummer: 8400-8599, 9000-9499, 9500-9999) vil bli 1 dag forsinket. Det har blitt satt opp biler for tog.

   

  Årsak: Forsinkelse på tog fra Oslo på grunn av banebrudd.

   

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

   

 • Forsinkelser fra Bodø 26.10.2017.

  En del Ekspresspakker og A-post fra Bodø (Postnumer:8000-8399, 8600-8999) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Fly-kansellering på grunn av driftsforstyrrelser hos flyselskapet.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Ustabil tog-fremføring og mulig forsinkelser av pakker og Stykkgods fra Oslo til Bergen, Kristiansand og Stavanger

  På grunn av lynnedslag og påfølgende overspenning i signalanlegget på Alnabru, er det behov for å bytte ut deler av anlegget.  Dette kan skape problemer for avgangstider på enkelte togavganger fra Oslo, hvor konsekvens kan bli forsinket frem sending av Bedriftspakker, Servicepakker og Stykkgods fra Oslo og Østlandet til Bergen, Kristiansand og Stavanger.

   

  Forventet periode med ustabil tog-fremføring vil være 1 - 2 uker.        

 • Forsinkelser i postgangen/linjetrafikken til/fra Sør Vestlandet

  På grunn av flomskader på E 39 ved Lyngdal og påfølgende omkjøring, vil det inntil videre bli forsinkelser i fremsending av Bedriftspakker og Stykkgods

   

  Bedriftspakker og Stykkgods fra/til følgende steder vil bli inntil 1 dag forsinket:

   

  Fra postnummer 0000-3999 til 4000-4199 og 4300-4499

  Fra postnummer 4500-4999 til 4200-4299 og 5000-5999

   

  Fra postnummer 4000-4499 til 0000-3999

  Fra postnummer 5000-5999 til 4500-4999

   

  I tillegg vil Bedriftspakke ekspress fra postnummer 4500-4599 bli inntil 1-en dag forsinket

 • Forsinkelser i pakke- og godsproduksjonen

  Siste status er at pakke- og godsproduksjonen ved alle terminaler fungerer som normalt

  Men det må fortsatt påregnes noe forsinkelser i fremsendingen av Servicepakker og Bedriftspakker grunnet etterslep fra siste døgns driftsproblemer.

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder. 

   

 • Forsinkelser i pakke- og godsproduksjonen

  På grunn av teknisk svikt i overføring av produksjons informasjon ved terminalene, vil det bli forsinkelser i utkjøring av pakker i hele landet. Forsinkelsen gjelder både Klimanøytrale Servicepakker og Bedriftspakker. For Stykkgods vil det bli begrenset utkjøring.  Det må i tillegg påregnes forsinket utkjøring av Ekspress over natt.

  Oppdatert informasjon legges ut på nettsidene så fort det gjøres avklaringer. 

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.  

 • Raumabanen: Dombås–Åndalsnes stengt

  En del Bedriftspakker og Parti- og Stykkgods til og fra Molde/Ålesund (Postnummer 6000-6799 ) vil bli minst et døgn forsinket.

  Årsak: Togtrafikk stengt på grunn av rasfare.

  Vi beklager ulempene dette medfører og vi gjør det vi kan for at konsekvensene for dere blir minst mulig.

  Raumabanen stengt på grunn av rasfare

 • Prognose for åpning av Sørlandsbanen tirsdag 10.10.2017

  En del Klimanøytrale Servicepakker, Bedriftspakker og Parti- og Stykkgods til og fra Stavanger og Kristiansand (Postnummer 4000-4499, 5500-5599 og 4500-4999) vil bli 1-3 døgn forsinket.

  Tiltak: Det planlegges å kjøre bil for tog så langt det er mulig.

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

  http://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2017/sorlandsbanen-gjenapner-tirsdag/

 • Sørlandsbanen fremdeles stengt

  En del Klimanøytrale Servicepakker, Bedriftspakker og Parti- og Stykkgods til og fra Stavanger og Kristiansand (Postnummer 4000-4499, 5500-5599 og 4500-4999) vil bli 1-3 døgn forsinket.

  Det er foreløpig ingen endring i fremdrift av åpning av Sørlandsbanen.

  Tiltak: Det kjøres bil for tog.

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 • Forsinkelser på Bergensbanen

  Bergensbanen var stengt mellom Gulsvik – Flå og mellom Trolldalen - Gulsviks på grunn av utvasking av masser. Strekningen ble åpnet ved midnatt.

  Det må påberegnes et døgn forsinkelse på en del Bedriftspakker og stykkgods/partilast til og fra Bergen (Postnummer: 5000-5399 og 5600-5999) 

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Sørlandsbanen stengt

  Beklageligvis har de siste dagers nedbørsmengder skapt utfordringer som vi ikke kunne forutse.Status pr nå er at vi på Sørlandsbanen har en fylling på Aukland (mellom Langemyr og Mosby) må byttes i sin helhet før det er sikkerhetsmessig forsvarlig å sette på togtrafikk. Vurderingene er gjort av geolog og hydrologer som har vært på befaring samt tatt prøver av fyllingen. Pr nå er omfang av en slik karakter at Sørlandsbanen i første omgang vil bli stengt i fem døgn.

  Det vil bli sendt ut daglige meldinger om status på situasjonen.

  Vi prøver å sette opp bil for tog så langt det er mulig.

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 • Sørlandsbanen stengt mellom Vennesla og Kristiansand. Oppdatert!

  Det er fortsatt stengt på sørlandsbanen mellom Vennesla og Kristiansand. Kjøreledningen som ble nedrevet 01.10 er i orden, men pga kraftig regn og fare for utglidninger er geologer på plass for å vurdere om strekningen kan åpnes.

   Vi kommer med ny info så snart geologene har tatt sin vurdering.

  Tiltak: Det settes opp bil for tog.

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 • Sørlandsbanen stengt mellom Nelaug og Kristiansand.

  Sørlandsbanen stengt mellom Nelaug og Kristiansand på grunn av uvær. Prognose for åpning kommer 02.10.2017 kl 09:00.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • BANEARBEID NORDLANDSBANEN 30.09.-01.10.17

  På grunn av banearbeid kan det oppstå forsinkelser til og fra Bodø/Fauske/Mo I Rana/Mosjøen(Postnummer:8000-8999 og 9400-9499). Dette gjelder Klimanøytrale Pakker, Bedriftspakker, Stykk- og partigods.

  Tiltak: Det settes opp bil for tog. Samt at noe vil bli sendt med tog via Narvik og kjøres videre med bil.

  Vi beklager ulemper dette kan medføre for våre kunder.

 • Forsinkelser på fly fra Bodø

  En del Ekspresspakker og A-post fra Bodø (postnumer:8000-8399, 8600-8999) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Flykanselering på grunn av teknisk feil.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Sykkel-VM i Bergen 2017.

  I forbindelse med Sykkel-VM i Bergen 2017 suspenderer vi garantien på Bedriftspakke ekspress over natten. Berørte postnumre er 5000-5499, 5600-5999 og 6800-6999. Dette gjelder i perioden 13.- 27.september, og gjelder både innhenting og utlevering.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser på tog til Åndalsnes og Trondheim

  En del Bedriftspakker og Parti- og Stykkgods til Molde/Ålesund og Trondheim (Postnummer 6000-6799 ,7000-7999 og 8900-8999) fra Oslo vil bli et døgn forsinket.

  Årsak: Feil på infrastruktur hos jernbanen(Kabelbrudd)

  Vi beklager ulempene dette medfører og vi gjør det vi kan for at konsekvensene for dere blir minst mulig.

 • Forsinkelser fra Stavanger og Kristiansand

  En del Bedriftspakker og Parti- og Stykkgods fra Stavanger og Kristiansand (Postnummer 4000-4499, 5500-5599 og 4500-4999) til Oslo kan bli et døgn forsinket.

  Årsak: Feil på infrastruktur hos jernbanen(Togavsporing)

  Vi beklager ulempene dette medfører og vi gjør det vi kan for at konsekvensene for dere blir minst mulig.

 • Forsinkelser på fly fra Bodø

  En del Ekspresspakker og A-post fra Bodø (Postnummer: 8000-8399, 8600-8999) vil bli  1 døgn forsinket.

   Årsak: Fly fra Bodø til Oslo forsinket på grunn av tekniske problemer.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Narvik, Tromsø og Alta

  En del Bedriftspakker og Klimanøytrale servicepakker, Stykk- og Partigods til Narvik, Tromsø og Alta (postnummer: 8400-8599, 9000-9999) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Feil på infrastruktur på jernbanen i Sverige.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Narvik, Alta og Tromsø

  En del  Bedriftspakker, Klimanøytrale servicepakker, Stykk og partigods til og fra Narvik, Tromsø og Alta (Postnummer: 8400-8599, 9000-9999) fra Oslo vil bli 1 dag forsinket.

  Årsak: Togforsinkelser på grunn av driftsforstyrrelser(Are-tog).

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser på tog til Kristiansand og Stavanger

  En del Bedriftspakker og Parti- og Stykkgods til Stavanger og Kristiansand (Postnummer 4000-4499, 5500-5599 og 4500-4999) fra Oslo kan bli et døgn forsinket.

  Årsak: Feil på infrastruktur hos jernbanen

  Vi beklager ulempene dette medfører og vi gjør det vi kan for at konsekvensene for dere blir minst mulig.

 • Forsinkelser til Trondheim( Postnummer 7000 - 7999)

  Vi har for tiden forsinket levering av pakker til postnummer 7000 til 7999.

  Årsak: Innkjøring av ny pakkeproduksjon gir dessverre noen dager forsinkelse i perioder.

   Vi beklager ulempene dette kan medføre.

 • Forsinkelser til og fra Narvik, Alta og Tromsø

  En del  Bedriftspakker, Klimanøytrale servicepakker, Stykk og partigods til og fra Narvik, Tromsø og Alta (Postnummer: 8400-8599, 9000-9999) kan bli inntil 2 dager forsinket.

  Årsak: Togforsinkelser på grunn av feil på infrastruktur.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Evenes

  En del Ekspresspakker og A-post til Evenes (Postnummer:8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Overflyvning på Evenes på grunn av tekniske problemer.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser fra Haugesund

  En del Stykk gods fra Haugesund(postnummer:4200-4299 og 5400-5599) kan bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Driftsforstyrrelser

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinket fly fra Molde

  En del A post og Bedriftspakke ekspress over natt fra Molde (postnummer 6000-6799) kan bli inntil 1 døgn forsinket.

  Årsak: Teknisk feil på fly.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder

 • Stengte veier i forbindelse med Arctic Race of Norway 2017

  Arctic Race of Norway 2017 arrangeres for 3 gang i Nord-Norge og i den forbindelse vil en del veier bli stengte, dette vil påvirke innhenting og distribusjon av pakker, gods og post 10.-11.august.

  Torsdag 10. august

  Avgående A-post og Bedriftspakke ekspress fra område 8500-8523, 8540-8599, 9350 og 9357, samt sendinger fra Post i Butikk i områdene 9350 og 9357 vil ikke kunne hentes inn til ordinær tid. Det må da påberegnes en dag ekstra fremsendingstid.

  Fredag 11.august

  Det vil ikke bli distribusjon av stykk og partigods i 9311 Brøstadbotn og 9350 Sjøvegan.

  Avgående A-post og Bedriftspakke ekspress fra 9311 Brøstadbotn og 9310 Sørreisa vil ikke kunne hentes inn til ordinær tid. Det må da påberegne en dag ekstra fremsendingstid.

  Har du spørsmål, ta kontakt med kundeservice

   

  For mer informasjon om hvor ruten til Arctic race of Norway 2017 gå inn på http://www.letour.com/arctic-race-of-norway/2017/no/hele-ruten.html

 • Forsinkelser til Bergen

  En del Bedriftspakker og stykkgods/partilast til Bergen (Postnummer: 5000-5399 og 5600-5999) vil bli  1 dag forsinket.

  Årsak: Lok-problemer på tog fra Oslo til Bergen.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Trondheim

  En del Ekspresspakker over natt og A-post til Trondheim (Postnummer: 7000-7999) fra Oslo vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Kansellert fly på grunn av tekniske problemer.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Narvik, Tromsø og Alta.

  En del Bedriftspakker og Klimanøytrale servicepakker til Narvik, Tromsø og Alta (postnummer: 8400-9999) vl bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Togforsinkelse på grunn av strømbrudd.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Kanselert postfly til Evenes

  Ekspresspakker og A-post til Evenes (postnummer: 8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Teknisk

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser fra Bergen

  En del Ekspresspakker og A-post fra Bergen (postnummer: 5000-5399 og 5600-5999) vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Kansellerte fly

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder

 • Forsinkelse til Trondheim

  En del A-post til Trondheim (Postnummer: 7000-7999)  vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Kansellert fly til Trondheim.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelse til Evenes.

  En del Ekspresspakker og A-post til Evenes (postnummer:8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Overflyging av Evenes på grunn av tåke.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Ålesund 10.07.2017.

  En del Parti- og Stykkgods til Ålesund (postnummer 6000-6299 + 6700-6799) fra Oslo vil bli  forsinket.

  Årsak: Tekniske problemer med bil(Brann).

  Tiltak: Avsendere vil bli kontaktet.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Evenes

  En del Ekspresspakker og A-post til  Evenes (postnummer:8400-8599, 9400-9499) fra Oslo vil bli 1 dag forsinket.

  Årsak:Overflyging av Evenes på grunn av tekniske problemer med fly

  Tiltak: Bilkjøres fra Tromsø i løpet av dagen.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Statens vegvesen stenger all trafikk på E18 mellom Hanekleiva og Helland natten mellom 26. og 27. juni.

  Stengningen av E-18 i  kveld resulterer i forsinket fremsending for Bedriftspakke ekspress og A-post med inntil 1 dag fra Aust Agder til følgende steder:

   

  Fra postnummer             4600 – 4999

  Til postnummer               5000 – 9999

   

  Tidsgarantien for Bedriftspakke ekspress fra postnummer 4500 – 4999 til postnummer 5000 – 9999 suspenderes samme døgn.

 • Forsinkelser på tog fra Stavanger og Kristiansand

  En del Bedriftspakker, Klimanøytrale Servicepakker pluss Parti- og Stykkgods fra Stavanger og Kristiansand (Postnummer 4000-4499, 5500-5599 og 4500-4999) blir et døgn forsinket.

  Årsak: Brudd på kjøreledning

  Vi beklager ulempene dette medfører og vi gjør det vi kan for at konsekvensene for dere blir minst mulig.

 • Redusert fremsending av BPX pakker fredag 26.mai

  Redusert fremsending av Bedriftspakke ekspress o/natt ifb med Kristi Himmelfartshelgen

   

  Fredag 26.mai er det meldt inn kanselleringer av flyavganger (rutefly) ettermiddag/kveld  på følgende strekninger:

  • Kristiansand-Gardermoen
  • Bergen-Gardermoen
  • Molde-Gardermoen
  • Gardermoen-Tromsø

   

  Dette får konsekvenser for fremsending av Bedriftspakke ekspress fra/til nevnte steder hvor det på grunn av kanselleringer ikke er mulig å rekke videre forbindelse til ny destinasjon.  

   

  Begrensningen gjelder  fra/til følgende postnummer

   

  Fra Postnummer

  Til postnummer

  4500-4999

  2200-2299, 6000-8900

  5000-5399, 5600-5999 6800-6999

  2200-2299, 6000-8900

  6300-6699

  2200-2299, 4000-5999 6800-6999, 8000-8999

  0000-9999

  9000-9999

 • Forsinkelse til og fra Evenes

  En del Ekspresspakker og A-post til og fra Evenes (postnummer:8400-8599, 9400-9499) vil bli 1 dag forsinket.

  Årsak:Overflyging av Evenes på grunn av dårlig vær.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser fra Tromsø

  En del Ekspresspakker over natt og A-post fra Tromsø (Postnummer: 9000-9399, 9500-9999) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Tekniske problemer med fly.

  Tiltak: En del Ekspress over natt sendes med rutefly.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Fortsatt forsinkelser i postgangen mellom Bergen og Stavanger

  På grunn av vedlikeholdsarbeid og manuell dirigering i Byfjordtunellen på strekningen Stavanger – Leirvik E-39, må det påregnes forsinkelser på inntil 1 dag i fremsendingen av Bedriftspakker fra Bergen til Kristiansand.

   

  Forsinkelsen gjelder Bedriftspakker fra/til:

  • fra postnummer      5000-5399, 5600-5999  
  • til postnummer        4500-4999

   

  Forsinkelsen gjelder foreløpig frem til 16.06.2017

 • Forsinkelser i postgangen til Sogn og Fjordane OPPDATERT

  På grunn av brann i Fjærlandstunellen RV 5 og forsinkede bilankomster fra Oslo og Østlandet, vil det bli forsinket utkjøring av Bedriftspakker med inntil 1 dag til sentrale deler av Sogn og Fjordane.

  Følgende postnummer vil bli berørt:

  • Fra postnummer 0000-3999, 6300-6599 og 7000-9999
  • Til postnummer 6800-6823, 6900-6913

  Forsinkelsen er estimert å vare frem til og med søndag 23.april

 • Forsinkelse til Evenes

  En del Ekspresspakker og A-post til Evenes (postnummer:8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Overflyging av Evenes på grunn av sterk vind.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Evenes

  Fly fra Oslo til Tromsø via Evenes landet ikke i Evenes natt til fredag. Posten bilkjøres fra Tromsø til Evenes.

  Kan medføre noe gjenligg av A-post og ekspresspakker til Evenes (postnummer 8400-8599 og 9400-9499).

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelse til Trondheim

  En del A-post til Trondheim (Postnummer: 7000-7999)  vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Kansellert fly til Trondheim.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser fra Trondheim

  En del Ekspresspakker over natt og A-post fra Trondheim (Postnummer: 7000-7999)  vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Forsinket fly fra Trondheim på grunn av tekniske problemer.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelse til og fra Narvik, Tromsø og Alta.

  En del  Bedriftspakker, Klimanøytrale servicepakker, Stykk og partigods til og fra Narvik, Tromsø og Alta (postnummer: 8400-8599, 9000-9999) kan bli inntil 2 dager forsinket.

  Vi følger situasjonen løpende, og vil også vurdere å innføre merkostnader for stykk- og partigods.

  Årsak: Togforsinkelse på grunn av ras mellom Abisko og Bjørnfjell.

  Tiltak: Det settes opp bil for tog, i tillegg til at noe vil gå med alternative tog(Nordlandsbanen)

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser fra Evenes og Tromsø.

  En del Ekspresspakker over natt og A-post fra Tromsø (Postnummer: 9000-9399, 9500-9999) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Dårlig vær.

  Tiltak: En del Ekspress over natt sendes med rutefly.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelse til Narvik/Tromsø

  En del Bedriftspakker og stykkgods til Tromsø (postnummer 9000-9399 og 9500-9999)
  blir et døgn forsinket grunnet banebrudd / ras på jernbanen.
  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder

 • Forsinkelse til Longyearbyen (Svalbard) fredag 24.03.17

  All post og gods til Longyearbyen (Postnummer 9170-9179)  blir nå 2 døgn forsinket.

  På grunn av tekniske problemer blir flyet fra Tromsø kansellert.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Tromsø

  En del A-post og Bedriftspakker Ekspress Over Natt til Tromsø(Postnummer:9000-9399 og 9500-9999) vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Måtte lande på Evenes på grunn av teknisk svikt

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Trafikkulykke ved Koppang i Østerdalen i natt

  Pga en trafikkulykke ved Koppang i Østerdalen har veien vært sperret sideen i natt og til kl 12 i dag. En posttrailer med diverse gods, bl a BPX til Trondheim by har derfor blitt forsinket. Bilen skulle vært i Trondheim ca kl 05 morges, men er ikke ventet til Trondheim før ca kl 1530.

  Pakker til firmaer blir ett døgn forsinket. De prøver å få ut ekspresspakker med medisin til diverse sykehjem o l og pakker til private i løpet av ettermiddag.

  Vi beklager ulempene dette medfører for vår kunder

 • Henting og levering i påskeuken

  Onsdag 12.april skjer innhenting av pakker fra kl. 12.00, og det blir ingen utkjøring den kvelden før skjærtorsdag.

  For gods må det påregnes 1-2 dagers lengre leveringstid også 10. og 11.april. Onsdag 12. april blir det kun begrenset utkjøring av gods innenfor bysoner.

  Fra og med tirsdag 18.april vil henting og levering fungere som normalt igjen.

  For å kunne yte best mulig service, ønsker vi å bli informert om kunder som holder stengt i påsken. Informasjon om dette kan gis på e-post: bringkundeservice@bring.com eller på tlf 04045 innen 27. mars 2017.

 • Forsinkelse på tog til Bergen

  En del Bedriftspakker og stykkgods/partilast til Bergen (Postnummer: 5000-5399 og 5600-5999) vil bli  1 dag forsinket.

  Årsak: Lok havari på tog mellom Oslo og Bergen.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Fortsatt forsinkelser i postgangen mellom Bergen og Stavanger

  På grunn av vedlikeholdsarbeid og manuell dirigering i Byfjordtunellen på strekningen Stavanger – Leirvik E-39, må det påregnes forsinkelser på inntil 1 dag i fremsendingen av Bedriftspakker fra Bergen til Kristiansand.

   Forsinkelsen gjelder Bedriftspakker fra/til:

  • fra postnummer      5000-5399, 5600-5999  
  • til postnummer        4500-4999

   Forsinkelsen forventes å gjelde frem til 31.03.2017

 • Forsinkelser i pakkeproduksjon i Oslo

  Posten og Bring flytter inn i nye lokaler i Oslo.

  I og under flytteprosessen fra eksisterende produksjonslokaler til nytt bygg med nye sorteringsmaskiner, må det påregnes noe forsinkelser i behandlingen og fremsending av pakker.

  Forsinkelsen vil gjelde Bedriftspakker og Servicepakker som sendes til/fra Oslo eller via Oslo. 

  Pakker til/fra nedenstående geografiske områder er ikke berørt og vil fremsendes i henhold til fremsendingstabell

  Trøndelag – Nord-Norge              postnummer 7000-9999

  Trøndelag – Møre                          postnummer 6000-7999

  Vestlandet – Sørlandet                Postnummer 4000-5999

 • Forsinkelser til Evenes

  Fly fra Oslo til Tromsø via Evenes landet ikke i Evenes. Posten bilkjøres fra Tromsø til Evenes.

  Kan medføre noe gjenligg av A-post og ekspresspakker til Evenes (postnummer 8400-8599 og 9400-9499).

 • Flyforsinkelse til Bergen

  En del Ekspresspakker over natt og A-post til Bergen (postnummer: 5000-5499, 5600-5999 og 6800-6999)

  kan bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Teknisk feil på fly, flybytte.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Longyearbyen(Svalbard) 21.02.2017

  All post og gods til Longyearbyen (Postnummer 9170-9179)  blir nå 2 døgn forsinket.

  På grunn av tekniske problemer blir flyet fra Tromsø kansellert.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til og fra Evenes/Harstad

  En del Ekspresspakker over Natt og A-post til og fra Evenes (postnummer: 8400-8599, 9400-9499)  vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Kansellering av fly på grunn av driftproblemer hos flyselskapet.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Longyearbyen(Svalbard) 20.02.2017

  All post og gods til Longyearbyen (Postnummer 9170-9179)  blir 1 døgn forsinket.

  På grunn av dårlig vær på Longyearbyen blir flyet fra Tromsø kansellert.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Molde

  En del Ekspresspakker og A-post til Molde (postnummer: 6000-6699) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Dårlig vær

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelse fra Tromsø

  En del Ekspresspakker over natt og A-post fra Tromsø (Postnummer: 9000-9399, 9500-9999) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Tekniske problemer med fly.

  Tiltak: En del Ekspress over natt sendes med rutefly.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Longyearbyen(Svalbard)

  All post og gods til og fra Longyearbyen (Postnummer 9170-9179)  blir 1 døgn forsinket.

  På grunn av tekniske problemer blir flyet til Svalbard kansellert.  

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Trondheim

  En del Ekspresspakker over natt og A-post til Trondheim (Postnummer: 7000-7999) fra Oslo vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Kansellert fly på grunn av driftsforstyrrelser hos flyselskapet.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Fortsatt forsinkelser i postgangen mellom Bergen og Stavanger

  På grunn av vedlikeholdsarbeid og manuell dirigering i Byfjordtunellen på strekningen Stavanger – Leirvik E-39, må det påregnes forsinkelser på inntil 1 dag i fremsendingen av Bedriftspakker fra Bergen til Kristiansand.

   

  Forsinkelsen gjelder Bedriftspakker fra/til:

  • fra postnummer      5000-5399, 5600-5999  
  • til postnummer        4500-4999

   

  Forsinkelsen gjelder foreløpig frem til 28.02.2017

 • Forsinkelser fra Bodø

  En del Ekspresspakker og A-post fra Bodø (Postnummer: 8000-8399, 8600-8999) vil bli inntil 1 døgn forsinket.

   

  Årsak: Fly fra Bodø til Oslo kansellert på grunn av tekniske problemer.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Evenes/Harstad

  En del Ekspresspakker over Natt og A-post til Evenes (postnummer: 8400-8599, 9400-9499) fra Oslo vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Overflyvning på grunn av uvær. Flyet gikk direkte til Tromsø.

  Tiltak: Sendes med bil fra Tromsø i løpet av dagen.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser i Nord-Norge på grunn av ras på Nordlandsbanen

  Dette resulterer i forsinkelser på Stykkgods, pakker og brevpost

  Berørte postnummer: Til / fra 8000-8599, 9000-9999.

  Årsak: Ras på Nordlandsbanen mellom Lønsdal og Dunderland.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser i Nord-Norge på grunn av uvær

  På grunn av uvær er det store trafikale utfordringer fra Saltfjellet og nordover -  flere veier er stengt  og ferger er innstilt.

  Dette resulterer i forsinkelser i fremføring og utkjøring/innhenting av brev, pakker og gods i Finnmark, Troms og deler av Nordland. For enkelte områder må påregnes forsinkelser ut over 1 dag.

  Berørte postnummer er  8000-8599 og 9000-9999.

 • Forsinkelser i postgangen i Tromsø og Finnmark

  På grunn av uvær med kolonnekjøring, stengte veier og problemer i flytrafikken i Troms, Finnmark og deler av Nordland, er det store problemer i brev, gods og pakkedistribusjonen. Det må av den grunn påregnes forsinkelser med inntil 1 dag i fremsending og utkjøring av Stykkgods, pakker og brevpost både fra og til steder i Troms, Finnmark og deler av Nordland.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder

 • Flyforsinkelser til Trondheim

  En del Ekspresspakker over natt og A-post til Trondheim (postnummer: 7000-7999) fra Oslo vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Kansellert fly på grunn av stengt flyplass, skyldes uvær.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til og fra Tromsø

  En del Ekspresspakker over natt og A-post til og fra Tromsø (Postnummer: 9000-9399, 9500-9999) vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Driftsforstyrrelser hos flyselskapet. Kansellert fly fra Tromsø og store forsinkelser på fly fra Oslo til Tromsø.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser i postgangen mellom Bodø/Fauske og Mo i Rana

  På grunn av vedlikeholdsarbeid i Kvænflågettunnelen mellom Rognan og Fauske vil det bli forsinkelser på inntil 1 dag i fremsendingen av Bedriftspakke ekspress o/natt.

  Forsinkelsen gjelder Bedriftspakke ekspress fra/til:

  • fra postnummer      0000-9999  
  • til postnummer       8700-8799

  Forsinkelsen gjelder i perioden 18.01.2017 - 30.06.2017.

  Tidsgrantien for Bedriftspakke ekspress suspenderes i perioden

 • Forsinkelser til Longyearbyen(Svalbard)

  All post og gods til og fra Longyearbyen (Postnummer 9170-9179)  blir 1 døgn forsinket.

  På grunn av følgeforsinkelser fra i natt. Flyet til Svalbard blir kansellert  fordi Tromsø lufthavn var stengt.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Trondheim.

  En del Ekspresspakker og A-post til Trondheim (postnummer: 7000-7999) vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Tekniske problemer på fly.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Tromsø.

  En del Ekspresspakker og A-post til Tromsø (postnummer: 9000-9399, 9500-9999) vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Dårlig vær

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Longyearbyen(Svalbard) Gjelder også 17.01.2017!

  All post og gods til og fra Longyearbyen (Postnummer 9170-9179)  blir 1 døgn forsinket.

  På grunn av uvær blir flyet fra Tromsø kansellert.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Evenes

  En del Ekspresspakker over Natt og A-post til Evenes (Postnummer: 8400-8599, 9400-9499) fra Oslo vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Overflyvning på grunn av tekniske problemer.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Longyearbyen(Svalbard)

  All post og gods til og fra Longyearbyen (Postnummer 9170-9179)  blir 1 døgn forsinket.

  På grunn av driftsforstyrrelser hos flyselskapet blir flyet fra Tromsø kansellert.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser til Tromsø

  En del Bedriftspakker, Klimanøytrale servicepakker, Enhetslast og Stykkgods til Tromsø(postnummer: 9000-9999) kan bli forsinket med et døgn.

  Årsak: Forsinkelser på tog fra Oslo til Narvik på grunn av kulde

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser i postgangen mellom Bergen og Stavanger . Oppdatert!

  På grunn av vedlikeholdsarbeid og manuell dirigering i Byfjordtunellen på strekningen Stavanger – Leirvik E-39, må det påregnes forsinkelser på inntil 1 dag i fremsendingen av Bedriftspakker fra Bergen til Kristiansand. 

  Forsinkelsen gjelder Bedriftspakker fra/til:

  • fra postnummer      5000-5399, 5600-5999  
  • til postnummer        4500-4999

   Forsinkelsen gjelder i perioden fra d.d. til 31.01.2017

 • Forsinkelser til og fra Molde

  En del A post og Bedriftspakke ekspress over natt  fra Molde (postnummer 6000-6799) kan bli inntil 1 døgn forsinket.

  Årsak: Uvær Molde

  Tiltak: Noe A post og BPX sendes med bil til Molde. Retur går BPX med rutefly.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder

 • Forsinkelser fra Evenes

  En del Ekspresspakker og A-post fra Evenes (postnummer:8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Dårlig vær

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser Longyearbyen(Svalbard)

  All post og gods til og fra Longyearbyen (Postnummer 9170-9179)  blir 1 døgn forsinket.

  På grunn av glatt rullebane på flyplassen på Longyearbyen blir flyet fra Tromsø kansellert.

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser fra Evenes.

  En del Ekspresspakker og A-post fra Evenes (postnummer:8400-8599, 9400-9499) vil bli inntil 1 dag forsinket.

  Årsak: Dårlig vær

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinkelser fra Tromsø

  En del Ekspresspakker og A-post fra Tromsø (postnummer: 9000-9999) vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Dårlig vær

  Vi beklager ulempene dette medfører for våre kunder.