Driftsmeldinger

 • Forsinkelser i fremsendingen av Bedriftspakke ekspress over natt uke 26 til 32.

  Bedriftspakke ekspress over natten vil på enkelte strekninger få noe senere ut leveringsfrister. Dette skyldes at flyselskapene kjører med sommerruter i ulike perioder innenfor uke 26 – 32. Dette vil på enkelte strekninger medføre at Bedriftspakke Ekspress over natten sendt til enkelte postnumre i de ytre distribusjons områdene til Kristiansand, Haugesund, Molde og Bodø får noe lengre fremsendingistid. Utleveringstidspunktene som vises på bookingsidene på MyBring og Åpen booking på bring.no er justert for disse avvikene.

 • Forsinkelser i fremsendingen av Bedriftspakke ekspress over natt uke 26 til 32.

  Bedriftspakke ekspress over natten vil på enkelte strekninger få noe senere ut leveringsfrister. Dette skyldes at flyselskapene kjører med sommerruter i ulike perioder innenfor uke 26 – 32. Dette vil på enkelte strekninger medføre at Bedriftspakke Ekspress over natten sendt til enkelte postnumre i de ytre distribusjons områdene til Kristiansand, Haugesund, Molde og Bodø får noe lengre fremsendingistid. Utleveringstidspunktene som vises på bookingsidene på MyBring og Åpen booking på bring.no er justert for disse avvikene.

 • Innstilte tog til/fra Narvik/Kiruna.

  En del Bedriftspakker, Klimanøytrale Servicepakker, Parti- og Stykkgods til og fra Tromsø, Alta og Narvik(Postnummer 8300-8599 og 9000-9999) kan bli 1 til 2 døgn forsinket.

  På grunn av flere store skogbranner i Sverige er togene Oslo-Narvik / Narvik-Oslo innstilt.

  Det kjøres bil for tog og noe vil sendes med tog via Fauske. Men det må på beregnes store forsinkelser.

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 • Forsinkelser i togtrafikken fra/til Oslo – Bergen, Kristiansand, Stavanger

  På grunn av skog- og lyngbranner langs jernbanetraseen mellom Oslo og Roa vil det bli forsinkelser i fremsendingen av en andel pakker og Stykkgods på strekningen Oslo – Bergen/Kristiansand/Stavanger tur/retur.

   Det er per nå ikke mulig å bekrefte når togtrafikken går som normalt, og forsinkelsen på strekningen vil av den grunn være inntil videre.

   Forsinkelsen gjelder pakker og Stykkgods fra/til:

  ·         Fra postnummer 0000-3999, 7000-9999 til postnummer 4000-4199, 4300-5399 og 5600-5999

 • Forsinkelser av pakker og gods fra Sør Norge til Vest Finnmark

  På grunn av sommerinnstilling av tog på Are-banen fra Oslo til Kiruna/Narvik i sommer, vil det bli forsinkelser i fremsending av Bedriftspakker og Stykkgods fra Sør Norge til Alta, Hammerfest, Lakselv og Kautokeino. Forsinkelsen gjelder togavganger fra Oslo på mandager. Togavganger på øvrige ukedager går som ordinært-

   

  Forsinkelsen gjelder fra/til følgende postnummer:

   

  ·         Bedriftspakker fra postnummer 0000-5999 og 6800-6999 til postnummer 9500-9516 og 9600-9618

  ·         Stykkgods fra postnummer 0000-5999 og 6800-6999 til postnummer 9500-9516, 9520-9521, 9600-9618 og 9700-9712

   

  Innstillingen av tog gjelder fra d.d. til og med uke 33

 • Sommertrafikk i uke 28-32

  I ukene 28-32, innfører vi sommertrafikk.  I denne perioden kan det i enkelte områder bli en dag ekstra framføringstid for følgende tjenester.

  ·        Bedriftspakken

  ·        Stykk og partigods

  ·        Klimanøytrale Servicepakken

  ·        På døren

  Vi ønsker dere en god sommer!