Driftsmeldinger

 • Banearbeid på ARE-banen uke 21

  På grunn av banearbeid på ARE-banen i uke 21 blir det innstillinger og endringer i togtrafikken. Vi jobber med andre løsninger som bil for tog og alternative togstrekninger.

  Det må påregnes enkelte forsinkelser på pakker og gods i perioden 22-25 mai.

  Følgende postnummer vil bli berørt:

  ·         Fra 0001-5999 og 6800-6999

  ·         Til 8300-8599 og 9000-9999

   

  Vi beklager de ulempene dette medfører for våre kunder.

 • Forsinket fremsending av BPX pakker med fly 18 mai

  Kansellering av flyavganger fredag morgen 18. mai og utfordringer med fremsending og utlevering av Bedriftspakke ekspress

  Erfaringsmessig opplever Posten og Bring kanselleringer av planlagte flyavganger med SAS/Norwegian på «inneklemte» dager når helligdag er torsdag. Kanselleringer skjer ad hoc, og skyldes i hovedsak lavt trafikkgrunnlag på morgenfly. Det antas at årsak til færre reisende på nevnte avganger, er på grunn av mulighet til «langhelg». På strekninger hvor flyavganger kanselleres, vil dette resultere i forsinket fremsending av pakkene og med inntil 1 dag forsinket utlevering.

  Områder som vil/kan bli berørt er pakker innlevert ved postnummer 4000-7999 og som skal til postnummer 4000-9999.

  Tidsgarantien for Bedriftspakke ekspress innlevert onsdag 16. mai fra/til ovennevnte postnummer suspenderes.

 • Varsel om merkostnader

  På grunn av kraftig snøsmelting og regn er det økt vannføring i elver og vassdrag, samt økt fare for ras. Vi følger situasjonen nøye, og gjør nødvendige tiltak for å sikre framføring av våre kunders sendinger. Dersom normale ferdselsårer blir stengt som følge av situasjonen, vil vi iverksette tiltak for å få varene fram. Som en konsekvens av eventuelle tiltak, vil vi belaste merkostnader på de sendingene som blir berørt av dette, jf Transportguiden pkt 2.1.3. (Transportguiden - Pakker, stykk og partigods nasjonalt. Temperatur regulert logistikk nasjonalt og internasjonalt.)»

 • Flomvarsling - Kraftig snøsmelting og regn på Østlandet

  Kraftig snøsmelting og regn i Østlandet fører til økning av vannføring i elver og vassdrag. Vi følger situasjonen tett og har beredskap for å minimere eventuelle konsekvenser som kan komme. Flom kan føre til forsinkelser i trafikken.

   

  Følg med på våre driftsmeldinger for ytterligere informasjon og på www.varsom.no»

 • Forsinkelser i fremsending av Bedriftspakke ekspress til Kristiansand, Bergen, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal

  På grunn av omfattende kanselleringer av flyavganger fra Gardermoen fredag morgen, vil det blir forsinket fremsending/utlevering av Bedriftspakke ekspress til flere steder i Sør Norge

   

  Forsinkelsen gjelder pakker fra postnummer 4000 – 9999 til postnummer 4600-6999