Driftsmeldinger

 • Forsinkelser til og fra Longyearbyen(Svalbard) 22.03.2018.

  Postsendinger til og fra Longyearbyen(Postnummer 9171-9179) blir 1 døgn forsinket.

  Årsak: Tekniske problemer med fly

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 • Forsinkelser i pakke- og gods fremføringen fra Oslo og Østlandet til Vestlandet og Nord

  På grunn av innstilte tog fra Oslo på flere av jernbanestrekningen i Sør Norge og på strekningen Oslo - Fauske og Oslo – Narvik, må det påregnes forsinkelser i fremsending av pakker og Stykkgods. Innstilling av tog skyldes slitasje på vognmateriell og manglende erstatnings materiell.

  Det vil bli løpende vurdert alternative fremsendingsmåter slik at forutsigbarhet og fremsending tid blir best mulig.

  Vi forbeholder oss retten til å belaste merkostnader ved endret produksjon pga. innstilte tog hos vår underleverandør. En innføring av dette vil skje uten nærmere varsel for tjenester som blir berørt og gjelde til situasjonen har normalisert seg.

 • Forsinkelser i pakke- og godsfremføringen fra Oslo og Østlandet til Vestlandet og Nord Norge

  På grunn av innstilte tog fra Oslo på flere av jernbanestrekningen i Sør Norge og på strekningen Oslo - Fauske og Oslo – Narvik, må det påregnes forsinkelser i fremsending av pakker og Stykkgods. Innstilling av tog skyldes slitasje på vogmateriell og manglende erstatningsmateriell.

   

  Det vil bli løpende vurdert alternative fremsendingsmåter slik at forutsigbarhet og fremsendingtid blir best mulig.  

 • Forsinkelser til og fra Longyearbyen, Bodø og Tromsø.

  En del Brevsendinger og Ekspressendinger til og fra Longyearbyen(Svalbard), Bodø og Tromsø(Postnummer: 8000-8999 og 9000-9999) vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Kansellering av fly på grunn av
  driftsproblemer hos flyselskapet.

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 • Forsinkelser fra Tromsø

  En del Brevsendinger og Ekspressendinger fra Tromsø(Postnummer 9000-9399 og 9500-9999) vil bli 1 døgn forsinket.

  Årsak: Tekniske problemer med fly

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 • Ustabil Min Post

  Vi jobber for tiden med å forbedre nettbutikken Min Post. Den kan derfor av og til oppleves som treg - og det beklager vi. Kontakt kundeservice på tlf. 04045, så hjelper de deg gjerne.

 • Tog-forsinkelser til og fra Bergen

  En del Bedriftspakker, Klimanøytrale Servicepakker, Stykk_ og Partigods til og fra Bergen(Postnummer 5000 - 5399, 5600 - 5699, 5700 - 5799, 5800 - 5999, 6924 - 6929, 6949) vil bli minst et døgn forsinket.

  Årsak: Rasfare mellom Evanger og Bulken.

  Tiltak: Det settes opp bil for tog så langt det er mulig å skaffe biler.

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 • Flykanselleringer til Bergen, Bodø og Evenes fra Oslo

  En del A-Post og Ekspress Over Natt til og fra Bergen(Postnummer 5000-5499, 5600-5999 og 6923-6999), til og fra Bodø(Postnummer(8000-8399 og 8600-8999) og til Evenes(Postnummer 8400-8599 og 9400-9499) vil bli et døgn forsinket.

  Årsak: Mye vind på flyplassene slik at flyene til Bergen og Bodø ble kansellert. Fly til Evenes gikk direkte til Tromsø også på grunn av mye vind.

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.