Fra 1.oktober vil gods til og fra Øst-Finnmark distribueres fra Tana. Vi avvikler vår produksjon i Kirknes. For deg innebærer dette ingen endringer i framføringstid.

Vår nye besøks og leveringsadresse er:
Besøksadresse: Bring, avd. Tana, Grenveien 5, 9845 Tana.

Berørte postnummer er:

PostnummerPoststed
9910Bjørevatn
9914Bjørevatn
9935Bugøynes
9912Hesseng
9916Hesseng
9900Kirkenes
9915Kirkenes
9917Kirkenes
9930Neiden
9925Svanvik