Følgende postnummer vil bli berørt:
- Fra postnummer 0000-9999
- Til postnummer 6800-6847, 6893-6899 og 6900-6999
Vedlikeholdsperioden er forventet å vare frem til 2020. Garantitiden for Bedriftspakke ekspress o/natt suspenderes i samme periode.