Klar for Brexit?

29. mars går Storbritannia ut av EU. Det får konsekvenser for grenseoverskridende handel og transport.


Statsminister Theresa Mays forslag til Brexit-avtale ble som kjent nedstemt i det britiske parlamentet. Det åpner for flere veier og muligheter i Storbritannias forhold til EU. Sannsynligheten er også økende for at det blir en såkalt hard Brexit, det vil si at de går ut av Den europeiske union 29. mars uten noen form for avtale. Det får konsekvenser for alle som driver grensekryssende handel og transport, inkludert oss i Posten og Bring.

Viktig for Norge

Ifølge Regjeringen.no er Storbritannia en av Norges største handelspartnere for varer, tjenester, kapitalbevegelser og investeringer. Eksporten til Storbritannia utgjør litt under en femtedel av Norges samlede eksport av varer og tjenester. Storbritannia er Norges største handelspartner for varer, tredje størst dersom olje- og gass holdes utenom.

– Vi i Posten og Bring vil gjøre vårt ytterste for å redusere ulempene, mulige tap og ansvar ved en eventuell hard Brexit. Vårt viktigste råd er, hvis mulig, å unngå 29.3. ved tidskritiske leveranser. Rundt Brexit-datoen vil forsinkelser og komplikasjoner lett kunne oppstå, sier Marte Gro Hansen, forretningsutvikler i Tolltjenester.

Nyttige linker:

Norge: RegjeringenTolletatenNHOs sjekkliste

Sverige: RegjeringenTullverketBrexitpodden 

Danmark: Told-Skat

Finland: Tulli

Nederland: NL Government

EU: EU-kommisjonen

Storbritannia: UK GovernmentHM Customs