På grunn av store nedbørsmengder de siste dagene er Sørlandsbanen stengt. Som konsekvens av dette må vi tilpasse vår produksjon, og finne alternative framføringsalternativer for å få fram pakker og gods. Vi setter opp bil for tog så langt det er mulig.

Vi ser oss nødt til å belaste merkostnader i forbindelse med denne situasjonen. Fra 4. oktober belaster vi derfor merkostnader på våre bedriftspakker, stykk- og partigods og temperert gods til og fra Stavanger og Kristiansand.

For oppdatering av situasjonen, se driftsmeldinger på bring.no.