Vår underleverandør Cargo Net vil en periode fremover ikke kunne levere sitt togtilbud som normalt. Vi må derfor transportere med bil på strekninger vi normalt benytter tog. Det medfører belasting av «merkostnader ved endret produksjon» for våre stykk- og partigods tjenester fra 9. mars. Disse kostnadene vil komme på sendinger som går i mellom følgende terminaler: Oslo, Fredrikstad, Drammen, Stokke, Kongsvinger eller Hamar - og til /fra terminalene Stavanger, Bergen eller Trondheim. Merkostnader belastes ved at frakten økes med 1 sone. Beløpet legges i frakten og gjelder frem til togene er i normal drift. Vi henviser ellers til vår Transportguide, pkt 2.1.3.