Du kan innlevere post som vanlig på fredag 18. mai, men bør være oppmerksom på følgende:

  • Standard ordre – alle tjenester: Registrer bestillingen og ta ut fraktbrev senest 16. mai.
  • Forhåndsmeldte ordre – Post like formater: Hvis du har forhåndsmeldt ordre på Post like formater må du sørge for å ta ut fraktbrev senest 16. mai. (Dette skjer automatisk dersom du har spesifisert at ordre skal opprettes 4 eller 1 virkedag før innlevering nå du registrerte forhåndsmeldingen - se bildet nedenfor).
Referanse og antall
  • Uadressert reklame: Fraktbrev og pakningsmateriell kan skrives ut på vanlig måte også 18. mai.

Hvis du skal innlevere adressert post fredag 18. mai eller tidlig tirsdag morgen 22.mai og ikke har registrert bestillingen på forhånd, eller tatt ut fraktbrev, så kan manuell ordreseddel benyttes.

Hvis du har mottatt ordrenummer fra Posten må dette påføres ordreseddelen. Manuell ordreseddel finner du her.
Har du spørsmål? Ta kontakt med din faste kontaktperson eller Kundeservice på epost

Vi beklager de ulempene dette eventuelt medfører.