Vi beklager at dette har medført ulemper for våre kunder.  Det er satt i gang flere tiltak for å bedre situasjonen og for å håndtere eventuelle fremtidige driftsforstyrrelser. Vi mener nå å ha kontroll og at det potensielt kun vil være risiko for + 1 dag i framføringstiden for Servicepakker i tiden fremover.