Posten vil fortsatt levere ut post og aviser alle hverdager, mandag til fredag. Har du spørsmål til levering av lørdagsavisen ber vi om at du kontakter avisen eller utgiver.