Det er distribuert spammail hvor noen utgir seg for å være Posten. Mailene kommer i flere variasjoner, men har med pakkelevering å gjøre. Vi oppfordrer alle våre kunder til å slette slike mailer uten å klikke på linkene i mailen. For å spore sendinger benytt våren nettsider eller postens sporingsapp.