Det er foreløpig knyttet stor usikkerhet i forhold til hvordan dette vil påvirke trafikkbildet og vår mulighet til å levere våre tjenester i Oslo innenfor de normale tidsfristene. Vi vil overvåke situasjonen nøye og gjøre kontinuerlige vurderinger for å løse mulige konsekvenser på beste måte. Les mer her.