Aktuelt nå

Påsken 2018 I påskeuken vil det bli noe begrenset innhenting og utkjøring den 26., 27. og 28 mars. Det vil også kunne påregnes noe lenger framføringstid for våre pakke- og godstjenester. For å sikre best mulig service oppfordrer vi de kundene som holder stengt i påsken om å gi oss beskjed. Dette gjøres til kundeservice på e-post eller på tlf 04045 så snart som mulig. God påske.

Midlertidige merkostnader for stykk- og partigods Vår underleverandør Cargo Net vil en periode fremover ikke kunne levere sitt togtilbud som normalt. Vi må derfor transportere med bil på strekninger vi normalt benytter tog. Det medfører belasting av «merkostnader ved endret produksjon» for våre stykk- og partigods tjenester fra 9. mars. Disse kostnadene vil komme på sendinger som går i mellom følgende terminaler: Oslo, Fredrikstad, Drammen, Stokke, Kongsvinger eller Hamar - og til /fra terminalene Stavanger, Bergen eller Trondheim. Merkostnader belastes ved at frakten økes med 1 sone. Beløpet legges i frakten og gjelder frem til togene er i normal drift. Vi henviser ellers til vår Transportguide, pkt 2.1.3.

NYE PRISER Prisene for pakker og gods endres fra 01.12.2017, prisene for posttjenester endres fra 01.01.2018. Her finner du oversikten over tjenester som endrer priser.

A- OG B-POST FORSVINNER Fra og med 1. januar 2018 leveres all adressert post på 2 dager i Norge. Til utlandet må posten merkes med Priority for at den skal bli sendt fram på raskeste måte. Les mer om Post 2018

Driftsmeldinger

 • Forsinkelser til og fra Longyearbyen(Svalbard) 22.03.2018.

  Postsendinger til og fra Longyearbyen(Postnummer 9171-9179) blir 1 døgn forsinket.

  Årsak: Tekniske problemer med fly

  Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.

 • Forsinkelser i pakke- og gods fremføringen fra Oslo og Østlandet til Vestlandet og Nord

  På grunn av innstilte tog fra Oslo på flere av jernbanestrekningen i Sør Norge og på strekningen Oslo - Fauske og Oslo – Narvik, må det påregnes forsinkelser i fremsending av pakker og Stykkgods. Innstilling av tog skyldes slitasje på vognmateriell og manglende erstatnings materiell.

  Det vil bli løpende vurdert alternative fremsendingsmåter slik at forutsigbarhet og fremsending tid blir best mulig.

  Vi forbeholder oss retten til å belaste merkostnader ved endret produksjon pga. innstilte tog hos vår underleverandør. En innføring av dette vil skje uten nærmere varsel for tjenester som blir berørt og gjelde til situasjonen har normalisert seg.

 • Forsinkelser i pakke- og godsfremføringen fra Oslo og Østlandet til Vestlandet og Nord Norge

  På grunn av innstilte tog fra Oslo på flere av jernbanestrekningen i Sør Norge og på strekningen Oslo - Fauske og Oslo – Narvik, må det påregnes forsinkelser i fremsending av pakker og Stykkgods. Innstilling av tog skyldes slitasje på vogmateriell og manglende erstatningsmateriell.

   

  Det vil bli løpende vurdert alternative fremsendingsmåter slik at forutsigbarhet og fremsendingtid blir best mulig.  

Se alle driftsmeldinger

Reklamasjon og klager

Kontakt oss om reklamasjon ved å sende inn dette skjemaet eller ringe oss på telefon 04045.

Behandlingstiden varierer i forhold til hvilken  tjeneste og hva klagen gjelder, men er som regel innen 14 dager. 

Ved etterspørsel eller skade på brev, pakker eller gods er det normalt avsender som setter frem reklamasjonen.

Force majeure

Force majeure er uforutsette hendelser som ikke kan avverges. Dette er for eksempel: brann, krigsutbrudd, naturkatastrofer, streik, ras og vær som hindrer oppfyllelsen av en kontraktsforpliktelse.

For eksempel vil brev, pakker og gods som blir forsinket  på grunn av ras, storm eller stengte veier komme inn under force majeure. 

Grov uaktsomhet

Med grov uaktsomhet mener vi at noen med vilje forårsaker en skade eller kan bebreides i forhold til skaden som oppstår. 

Følgeskade

Følgeskade er en skade eller konsekvens som oppstår som følge av en annen hendelse. For eksempel vil merkostnader som oppstår som følge av en forsinkelse vurderes som en følgeskade.

Faktura og betaling

Endring eller feil på faktura

Er det feil på fakturaen din finner du kontaktinformasjon på fakturaen.

Endring av betalingsfristen

Vi endrer normalt ikke betalingsfrister. Eneste unntak er dersom det er fremsatt reklamasjon. Les mer om våre generelle betalingsbetingelser.

Kopi av faktura

Du finner kopi av dine fakturaer for pakker, stykk- og partigods nasjonalt i Mybring. I Min Post  finner du fakturaene for post og reklame. Ønsker du å få dette tilsendt kan du ta kontakt med kundeservice på epost  eller telefon: 04045.

Mottatt purring på faktura

Har du mottatt en feil purring, vennligst ta kontakt med oss så raskt som mulig. Kontaktinformasjonen er oppgitt på purringen. Er purringen korrekt, vennligst benytt betalingsinformasjonen oppgitt på purringen. Ikke originalfakturaen.

Kreditering av faktura

Vanligvis utsteder vi en kreditnota. Om kreditert faktura allerede er innbetalt, legger vi beløpet på reskontro. Ønsker du en utbetaling, ta kontakt med din kontaktperson eller ring oss på 04045.

Ønsker samlefaktura

Ønsker du å få samlefaktura, ta kontakt med din kontaktperson eller ring oss på 04045

eFaktura

For brev, reklame, pakke tilbyr vi, i tillegg til faktura pr. post:
 
• E2B - eFaktura via meldingsformidling på e2b 3.3. format
• EHF – eFaktura via aksesspunkt
• Faktura på PDF i Digipost
• eFaktura kan sendes til alle som bruker Basware - med noen begrensninger.

Fortolling E2B - eFaktura og  EHF – eFaktura via aksesspunkt tilbys ikke.

Faktura kan også mottas som PDF i Digipost .

For Stykk- og Partigods Nasjonalt tilbyr vi eFaktura til alle våre bedriftskunder.

eFaktura passer for bedrifter som mottar mange fakturaer fra oss, og gir din bedrift mulighet for å motta fakturainformasjon på EDI som er tilpasset ditt økonomisystem.  

Faktura på epost

Bring tilbyr faktura på Smartmail til kunder som kjøper Stykk- og Partigods Nasjonalt. Smartmail innebærer at du får en epost med lenke til din faktura. Dersom lenken ikke aktiveres innen 5 dager blir fakturaen sendt per post.

Kopi av faktura for pakketjenester og Stykk- og Partigods Nasjonalt finner du i Mybring. Kopi av faktura for post og reklame finner du i Min Post.

Faktura i PDF i Digipost Bruker din virksomhet Digipost eller registrer konto her, kan du motta faktura fra Posten Norge AS digitalt (i PDF). I Digipost kan du be om mailvarsling om mottak av ny post i den digitale postkassen.

Autogiro

Vi tilbyr dessverre ikke autogiro. 

Kontoutskrift

Ønsker du tilsendt kontoutskrift ta kontakt med kundeservice på epost: bringfaktura@bring.com eller telefon: 04045. Du kan også bestille kontoutskrifter for post og reklame i Min Post.