Hun er første svenske deltaker og rådgiver til fremtidsuniversitetet Singularity på NASA Ames i Silicon Valley.Hun er kun 30 år men ser lengre inn i fremtiden enn de fleste.

Ser du mulighetene i fremtidens globale marked? 

Hvordan vil teknologi endre fremtidens markeder? Hva er det neste store som kommer? Claudia har selv testet både 3D-produksjon, droneflyvning og robotskjeletter. Hun setter teknologien i sammenheng med verdens fremvoksende markeder, og deler erfaring fra utviklingen hun selv har sett i India, Kina, Japan, Filippinene, Singapore og via NASA i Silicon Valley.

Hun har en unik forståelse for muligheter i fremtidens globale marked og viser hvordan nye forretningsmodeller oppstår.

Les mer om Claudia Olsson

Twitter: @Claudia_Olsson