Han  mener at online er altfor likt den gammeldagse katalogbransjen. Nettbutikker  utnytter overhodet ikke teknologiens unike mulighet til å skape bedre kundeopplevelser og kommunikasjon med framtidens kunde. Framtidens kunde krever personlig, unik, umiddelbar og opplevelsesbasert kommunikasjon, og framtiden er mobil.  

Fashion bransjen skaper i mange tiilfeller standarder som vil bli adoptert av andre bransjer, og i dagens konkurransestituasjon må ny teknologi gi økt kundeverdi. Daniel gir eksempler på dette fra ASOS og andre kjente retailere. Daniel er en morsom og inspirerende foredragsholder, med lang internasjonal erfaring innen digitale kundeopplevelser. 

 

Se foredrag