Enten man håndterer store eller små mengder med pakker ønsker man en rasjonell varehåndtering og transport. Posten har utviklet en elektronisk løsning som kan gjøre din hverdag enklere. EDI gir deg bedre kontroll over sendingene og gjør din service overfor kundene enda bedre.

Forutsetninger

EDI forutsetter at man har tilgjengelig et enkelt dataprogram for merking, generering og oversendelse av sendingsinformasjon, og lastes ned via nettet eller kjøpes fra en softwareleverandør.

Trenger du veiledning, er det bare å ta kontakt med oss på telefon: 04045. Alle våre leverandører gir deg assistanse per telefon og du kan få hjelp til installasjon av systemet. Du legger inn all mottakerinformasjon, velger ønsket tjeneste og systemet lager en etikett med strekkode inkludert de nødvendige opplysningene. Samtidig sender systemet informasjon elektronisk til Posten.

Hvilken nytte har EDI for deg som leverandør?

Systemet bidrar til at du kan forbedre og forenkle dine interne rutiner og få en mer oversiktlig logistikk. Tar du i bruk en EDI - løsning kan du få mulighet til følgende:

  • Slippe håndskrevne fraktbrev som kan være kilde for feiladressering, stort tidsforbruk, unnvike feil på grunn av uklar håndskrift og ikke minst oppnå økonomisk besparelse på innkjøp av etiketter kontra fraktbrev
  • EDI innebærer en overføring av data fra et IT-system til et annet, og opplysningene kan gjenbrukes direkte til og fra ordre- og fakturasystem hos deg. Dette betyr færre inntastinger for deg, færre feilkilder og dermed hurtigere og mer effektiv behandling av informasjonen
  • EDI-programvaren kan i de fleste tilfeller settes opp til automatisk å sende forsendelsesbekreftelse med sporingslink til mottaker. Dette innebærer at bedriften din spares for mange inngående telefoner
  • Betydelig billigere oppkrav med EDI
  • Diverse SMS- og eposttjenester er tilgjengelige. Bruk av eVarsling krever EDI. E-varsling er gratis og bruk av e-varsling gir fradrag i prisen på Klimanøytral Servicepakke
  • EDI er basis ved all tjenesteutvikling og er et satsningsområde for Posten og Bring.
  • Det er også mulig å benytte EDI med etiketter på pakker til utlandet

Be om bedriftstilbud Ring 04045