Det er dette som utløser salg og lojalitet. For å lykkes må du starte med å utforme en strategi.